Els socialistes tornen a insistir per tal que el govern de Salellas declari nul·les les Ordenances Fiscals 2024 per irregularitats en la tramitació

El grup municipal PSC – Girona pel Canvi exigeix un altre cop al tripartit de Salellas que declari nul·les les Ordenances Fiscals 2024, insistint que hi ha hagut una flagrant vulneració dels drets fonamentals de transparència, participació i drets democràtics.

Sílvia Paneque i Bea Esporrín han presentat al·legacions per tal que Girona pogués tenir unes ordenances noves i absolutament diferents: que fossin progressives, d’esquerres, en contra de l’escletxa social i sostenibles.

Els socialistes presenten al·legacions que inclouen la nul·litat de l’aprovació de les Ordenances Fiscals 2024 per la vulneració al dret a la participació política, tal com s’estableix en l’art. 23 de la Constitució. El grup socialista sosté que al seu dia no es va proporcionar informació adequada i a temps, impedint que els regidors poguessin realitzar el seu treball de supervisió i participació efectiva en assumptes públics.

«El procediment d’aprovació inicial no ha comptat amb les mínimes garanties de transparència i bon govern. Hem actuat de bona fe en tot moment i en tots els passos del procediment d’aprovació, regulat per llei i que té una durada de dos mesos en la seva totalitat, temps suficient de rectificar. Ho tornem a fer amb l’esperança que el tripartit de Salellas rectifiqui i faci les coses ben fetes», explica la portaveu del grup municipal PSC – Girona pel Canvi, Sílvia Paneque.

Sílvia Paneque i Bea Esporrín han presentat al·legacions per tal que Girona pogués tenir unes ordenances noves i absolutament diferents: que fossin progressives, d’esquerres, en contra de l’escletxa social i sostenibles.

Sobre la taxa d’escombraries, Sílvia Paneque no creu que s’hagi de pagar per tipologia de llar i, en canvi, proposa que es pagui segons generació de residus i sigui una taxa progressiva. El grup municipal PSC – Girona pel Canvi qüestiona l’estudi de costos que es va presentar i a més, proposa una revisió dels supòsits de la taxa, suggerint que l’impost s’apliqui tenint en compte la capacitat econòmica de tots els gironins i gironines i s’ajusti a la generació de residus, atenent a les famílies en situació de vulnerabilitat. «Proposem substituir la taxa a raó de pis o casa que no té cap sentit ambiental ni socioeconòmic i aplicar la quota en funció dels membres que viuen a la llar, valor cadastral i renda familiar» remarca, Paneque. 

«L’article 31.1 de la CE estableix que la contribució al sosteniment de la despesa pública es farà amb relació a la capacitat econòmica per tal de tenir un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat», subratlla la regidora, Bea Esporrín.

En aquest sentit, Paneque proposa una bonificació del 20% a totes aquelles empreses que acreditin que disposen de la certificació de gestió ambiental que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. «L’objectiu d’aquesta bonificació és fomentar pràctiques empresarials més respectuoses amb el medi ambient, premiant aquelles empreses que realitzen esforços addicionals per minimitzar el seu impacte ambiental, especialment en la gestió dels residus», diu Esporrín. 

D’aquesta manera, el grup municipal PSC – Girona pel canvi també vol que es tinguin en compte les famílies monoparentals proposant una bonificació amb els següents percentatges: un 10% per a una família monoparental de categoria general i un 15% per a una família monoparental de categoria especial. Així mateix, proposa ampliar la possibilitat de pagament fraccionat fins a sis quotes anuals per a totes aquelles persones que no puguin fer front a aquest import i que es troben en situació de vulnerabilitat. I a més a més, exposa propostes de bonificacions sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI). La idea és ampliar les bonificacions per a instal·lacions fotovoltaiques amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat i el suport a institucions públiques.

Amb relació a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre les activitats econòmiques (IAE), els socialistes recomanen introduir una bonificació, perquè les empreses que optin per la producció i aprofitament de les energies renovables puguin obtenir una rebaixa del 50% sobre aquest impost.

«Tornem a dir que s’ha d’actuar en clau ciutadana, pensant en com millorar la vida de la gent de Girona», expressa Sílvia Paneque. El grup socialista manté que aquestes accions són essencials per assegurar la justícia, la transparència i el respecte als principis democràtics en l’administració pública. 


Publicado

en

,

por

Etiquetas: