Sílvia Paneque: “El feminisme defensa que la dona per ser dona no ha de tenir cap paper en concret, simplement és una persona lliure”

Sílvia Paneque ha proposat un Pacte català contra la violència masclista i ha recordat que sempre que s’ha avançat en igualtat efectiva ha estat de la mà de governs socialistes

La cap de llista del PSC de les Comarques Gironines ha explicat que “pel PSC, la lluita pels drets de les dones és una prioritat. No estem a la política per conviure amb la realitat, sinó per provocar canvis transformadors. Volem una societat que garanteix els drets de les dones”. “Per això defensem la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere al global de les polítiques públiques i, per tant, als recursos i serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania”, ha afegit.

Paneque ha recordat que l’escletxa salarial és un dels problemes que encara són molt presents en el món laboral i que aquesta qüestió té un impacte molt important en la vida de les dones. “Cal tenir en compte que una situació de desigualtat salarial entre dones i homes per la mateixa feina no només és injusta i implica la pèrdua de poder adquisitiu de la dona, sinó que suposa que les dones obtinguin menys ingressos al llarg de la seva vida. Això també comporta que cotitzin menys i que tinguin pensions més baixes, provocant més situacions d’empobriment entre les dones en la tercera edat”, ha explicat la candidata socialista. El PSC proposa també regular el salari de les i els professionals que treballen en els àmbits d’atenció i cura i promoure accions positives que corregeixin les situacions de segregació horitzontal i vertical que, si bé es donen al mercat de treball en general, es donen més encara en aquest sector.

Sílvia Paneque ha recordat que sempre que les dones han avançat, i per tant s’ha avançat en igualtat efectiva, en drets i llibertats ha estat de la mà de governs socialistes. “El dret a l’avortament; la Llei contra la violència de gènere; la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència; la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes; la lluita contra la bretxa salarial o l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, són només alguns exemples”, ha enumerat.

D’altra banda, en relació a la violència masclista els socialistes proposen un Pacte català contra la violència masclista, alineat amb el Pacte estatal; promoure mesures de sensibilització i prevenció, així com una xarxa de protecció en la qual participin tots els agents implicats amb els recursos i les inversions necessàries. Una altra mesura seria el desplegament d’Unitats de Valoració Forense Integral (UVIF), com a eines fonamentals perquè jutges i fiscals puguin avaluar el risc que tenen les víctimes i adoptar mesures de protecció. A més d’implementar l’acompanyament judicial personalitzat als Jutjats.           

Altres propostes socialistes sobre Igualtat fan referència la lluita contra el tràfic de dones i noies amb finalitat d’explotació sexual. Tant la prostitució com aquest tràfic són formes de violència extrema que atempten contra la llibertat, la integritat, la salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les dones.  Per això es proposa modificar el marc legal per evitar l’explotació sexual, el proxenetisme i el tràfic de dones i infants amb finalitat d’explotació sexual i fomentar una nova legislació al respecte, implicant també el món local mitjançant la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic.

D’altra banda, els socialistes preveuen també accions com promoure la creació de xarxes veïnals i de voluntariat per oferir suport i acompanyar les famílies monomarentals que es trobin en situació de vulnerabilitat (renda garantida de ciutadania i/o ingrés mínim vital, serveis de conciliació, ajudes per al pagament de l’habitatge, etc.).

Sílvia Paneque

 [U1]


por

Etiquetas: