Al.legacions a les ordenances fiscals 2013

El Diari de Girona publica les principals al.legacions que presentarem el Grup Municipal Socialista a les ordenances fiscals 2013. Us adjunto la notícia.

El PSC vol que s´ajusti la pressió fiscal dels veïns i i les empreses a la seva capacitat

Presenten al·legacions a les ordenances on demanen fiscalitat progressiva i bonificacions de l’IAE
Paneque, amb les al·legacions.
GIRONA | DDG El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona ha presentat un segon paquet d’al·legacions als impostos municipals que estan pendents d’aprovació definitiva amb les ordenances fiscals del 2013. Els socialistes volen, tal com preveu la llei que regula les hisendes locals, les taxes, els impostos i els preus públics s’ajustin a la capacitat econòmica del contribuent. Els socialistes lamenten que la proposta d’ordenances fiscals de l’equip de govern de CiU és “exactament la mateixa que va fer fa un any”, quan segons el PSC “tot els indicadors econòmics apunten a un deteriorament de l’economia de les famílies i les empreses gironines”. És per això que el grup municipal ha presentat una altra bateria d’al·legacions que han de permtre “adaptar” els impostos i taxes municipals a la “conjuntura econòmica actual”. Les al·legacions volen establir un “marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica” dels contribuents, que “serà d’aplicació a les taxes i preus públics que ho recullin de forma expressa en el seu redactat”. Segons la regidora del PSC Sílvia Paneque, “proposem que aquestes bonificacions en el pagament es puguin aplicar a aquells contribuents que, d’acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut uns ingressos anuals, iguals o inferiors als límits marcats, en relació amb les persones residents en el seu habitatge”. Els socialistes també al·leguen sobre els impostos que graven sobre l’activitat econòmica. Per Paneque moltes empreses gironines passen moments de dificultats i, per això, el grup municipal proposa que es faci una bonificació del 50% de la quota líquida de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) “a aquelles empreses amb rendiment net negatiu de la seva activitat econòmica”. Aquestes són al·legacions que es sumen a un gran paquet de peticions de modificació de les ordenances fiscals del 2013 aprovades provisionalment gràcies de l’abstenció d’ICV-EUiA i la CUP després de dues sessions plenàries. En aquest sentit, el grup municipal del PSC segueix cinc criteris bàsics. Primer adequar la pressió fiscal dels ciutadans a raó de la seva capacitat econòmica, el que es coneix com a fiscalitat progressiva. Per a Sílvia Paneque “en el context actual de dificultats creixents per les famílies gironines i pensant, alhora, en l’equilibri pressupostari del consistori, la fiscalitat progressiva ajusta la capacitat econòmica dels ciutadans a l’esforç fiscal que han de fer”. El segon eix és la congelació d’impostos i aquelles taxes universals que afecten a tota la ciutadania, com les escombraries i el clavegueram. En tercer lloc al·legaran perquè s’ajustin els impostos que graven sobre l’habitatge a la conjuntura actual de manca lloguer social i afectats execucions hipotecàries. La quarta línia es basa a ajustar els impostos que graven sobre l’activitat econòmica a la conjuntura de dificultat econòmica de les empreses gironines, el cas de l’IAE. I, finalment, el cinquè eix serà al·legar perquè s’eliminin aquelles taxes que han creat desigualtats o confusió entre els ciutadans, com per exemple el servei de grua i els guals.

Publicado

en

por

Etiquetas: