Compromesos amb els ciutadans

El passat 26 d’octubre El Punt em publica l’article “Compromesos amb els ciutadans”

Són temps de pensar més en la gent que no en la sigla política que cadascú representa …. així comença el Sr. Puigdemont un text que poden llegir al seu blog, ple de retrets al PSC i de frustració continguda.

Comença amb unes dades sobre escoles bressol, imagino que ha triat aquest àmbit perquè el PSC i val a dir que també ICV,  n’hem fet especial seguiment. Després de diferents recollides de signatures, reunions amb col·lectius implicats i amb la regidora Muradàs, es va pactar incrementar la partida d’ajudes en 100.000 € més. Perquè creu el Sr. Puigdemont que vàrem demanar incrementar de 200 a 300.000 € aquesta partida ? Doncs perquè amb l’augment del 50% de les quotes d’escola bressol que varen aplicar,  i amb el deteriorament de les economies familiars, era més que previsible que augmentés la sol·licitud d’aquestes ajudes. Per tant Sr. Puigdemont, si avui pot dir que aquest equip de govern ha aportat 277.366 € en ajudes d’escola bressol és gràcies a la insistència del PSC en dotar especialment aquesta partida. El que no diu Puigdemont és que hi ha escoles bressol on s’han quedat places vacants perquè les famílies, ni amb les ajudes, poden afrontar la quota mensual de 180 €.

Ho hem dit moltes vegades i no ens cansarem de repetir-ho, les escoles bressol a Girona són un model d’èxit perquè contribueixen a la cohesió social, fent que molts infants adquireixin uns hàbits i coneixements que els facilitaran l’èxit en etapes posteriors. Que aquests famílies s’hagin vist obligades a autoexcloure’s s’ha de considerar un fracàs.

De la resta d’increments en partides socials en podem fer la mateixa lectura, en aquests moments han de créixer per pal·liar els efectes de la crisi entre les famílies amb més dificultats. Però d’això vostè no n’hauria de fer gala, això és un drama Sr. Puigdemont. Em permeto recomanar-li que actuï sobre l’arrel del problema en aquells espais que les competències municipals li permeten. Atendre ajudes d’urgència no és més que una obligació de l’equip de govern, però el que s’espera de vostè no són pedaços temporals, el que s’espera del seu equip de govern és que faci polítiques per evitar arribar a aquestes situacions o solucionar aquelles que ja s’han donat.

Una de les possibilitats que té el consistori per tal d’alleugerir les magres economies de les famílies més afectades per la crisi, són les ordenances fiscals, és a dir les taxes i els impostos. I jo em pregunto, si vostè és tant conscient i sensible a la situació actual, com és possible que ens presentessin una proposta calcada a les ordenances del 2012? Si davant l’increment alarmant de pobresa infantil, de ciutadans que recorren a ajuts d’emergència, de desnonaments i execucions hipotecàries, d’aturats … pensen que la recepta han de ser les mateixes ordenances, encara augmentades un 2% en alguns casos, poden estar passant dues coses: o vostè esta governant d’esquena als ciutadans que més ho necessiten, o no s’han treballat prou aquestes ordenances per tal d’adaptar-les a la situació actual.

Per nosaltres les línies mestres d’aquestes ordenances havien de ser tres:

1.- Fiscalitat progressiva i flexibilitat en els pagaments: gravar a les famílies de forma proporcional als seus ingressos i facilitar el fraccionament del deute.

2.- Congelació de les taxes que afecten a tota la ciutadania, escombraries i clavegueram. Millorar algunes taxes d’utilització d’equipaments públics per tal d’assegurar l’accés a tothom.

3.- Incentivar l’activitat econòmica aplicant bonificacions en taxes i impostos directament vinculats al teixit empresarial gironí, en especial a aquells que tenen més dificultats o que comencen amb el seu projecte.

La llei que regula les hisendes locals ho permet i tenim un llarg recorregut en aquest camp.

I finalment m’agradaria recordar-li al Sr. Puigdemont, quan ens titlla de deslleials i innobles, que el nostre primer vot com a grup municipal va ser de confiança cap al cartipàs que proposava, a canvi d’uns acords que no tenen marge de dubte, que estan escrits negre sobre blanc, signats pels dos grups municipals i que ha incomplert de manera sistemàtica.  I ho fèiem  perquè  vàrem entendre, des del primer dia, que els ciutadans ens col·locaven a l’ oposició, que CiU havia guanyat les eleccions i que havien de començar a governar sense impediments. La fórmula de governar en solitari la va prendre vostè, amb tot allò que comporta, amb un esforç per trobar els suports necessaris per desplegar el seu programa. En aquest context va escollir el PP com a soci preferent, sobretot en aquelles qüestions importants com els pressupostos i les ordenances, i ara que el PP retira el seu suport, enlloc de reconèixer el seu error de jugar a una sola carta, descarrega la seva frustració sobre la resta de grups municipals, en especial sobre el PSC.

La nostra lleialtat ha anat i anirà sempre dirigida cap als ciutadans i ciutadanes de Girona, aquest és l’únic compromís que no volem ni hem de trencar, i en aquest sentit vàrem votar en contra d’unes ordenances que al nostre entendre no els beneficiaven i que no s’ajustaven al context econòmic actual.


Publicado

en

por

Etiquetas: