COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – MESURES CORONAVIRUS

Des del primer moment el grup municipal socialista s’ha posat a disposició del govern de la ciutat per treballar de manera col·laborativa en la presa de decisions i aportant aquella informació i propostes que pensem poden ser d’utilitat per afrontar la crisi derivada en els diferents àmbits de la salut, socials i econòmics. Ho hem fet de manera propositiva i en els espais de coordinació de portaveus habilitats defugint discussions de caràcter polític i/o demagògic  que si mai es demostren massa efectives, en aquests moments semblen especialment improductives i irresponsables.

MESURES DESTINADES A PAL·LIAR L’IMPACTE SANITARI

Treballadors municipals: El Grup Municipal socialista ha donat suport a totes aquelles mesures que han anat encaminades a la protecció dels treballadors del consistori, directes i indirectes. Hem estat especialment preocupats en trobar els mecanismes per establir plans de contingència a les empreses Girona més Neta i Eulen i que s’estableixin equips de protecció suficients que donin tranquil·litat a aquests treballadors en el desenvolupament de la seva tasca.  En aquest sentit la recollida dels punts de contenidors, desinfeccions d’aquests, desinfeccions d’entrades a equipaments públics o privats oberts (CAPs, farmàcies, comissaries …) i voreres d’accés haurien de ser les tasques a establir en aquest pla de contingència i reduir neteja viària i recollida de cartró comercial.

Persones grans, sense sostre i dependents: Hem animat i donat suport a prendre mesures d’atenció ampliades a les persones sense sostre i aquelles que ajuden a confinar amb l’espai i recursos adequats a les persones amb malalties de salut mental o dependències. En aquest sentit, i mentre estiguem en fase de creixement de casos, pot ser d’utilitat la utilització d’hotels per atendre els usuaris de residències i  equipaments sociosanitaris amb l’objectiu d’utilitzar aquests equipaments (més adequats per l’ús sanitari) com a centres d’atenció a afectats pel COVID19. El servei d’assistència a domicili i teleassistència han de ser peces clau i si cal reforçar amb recursos per l’atenció i control de les persones grans que viuen soles a casa seva.   

També donem suport, com no pot ser d’altra manera, a totes les mesures en l’àmbit de la seguretat per garantir el confinament i la circulació de persones ajustades al reial decret 463/2020 d’estat d’alarma aprovat el passat 14 de març i modificat el 18 de març.

MESURES DESTINADES A PAL·LIAR L’IMPACTE SOCIAL

Que el servei d’atenció a domicili asseguri els àpats dels usuaris dels menjadors socials o comunitaris.

Assegurar un àpat a domicili dels infants beneficiaris de beques menjador.

MESURES DESTINADES A PAL·LIAR L’IMPACTE ECONÒMIC

Fiscalitat: Hem donat suport a les mesures de flexibilitat fiscal en zones blaves i verdes, no cobrament de quotes d’escoles bressol fins retorn de l’activitat, bonificacions als usuaris equipaments esportiu municipals o retorn parcial taxa ocupació terrasses. Plantegem ampliar amb bonificacions de la taxa d’escombraries pels negocis que s’han vist obligats al tancament.

Les mesures de flexibilització de despesa municipal del govern espanyol permetran destinar el superàvit del pressupost del 2019 a polítiques socials, juntament amb altres partides destinades a autònoms, empreses i aturats. Habitatge, subministraments, consultes laborals i empresarials seran constants en els mesos que venen.

El grup municipal socialista proposa:

Crear temporalment una Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament per la crisi del Covid-19

Atenció laboral en conveni amb les forces sindicals per donar resposta a totes les situacions que es derivin dels expedients de regulació, treballadors fixos discontinus, etc…

Servei de mediació hipotecària, lloguer i subministres bàsics amb el reforç de recursos humans i econòmics a l’oficina municipal d’habitatge.

Servei d’atenció a autònoms, petit comerç i pimes per la gestió dels ajuts i préstecs amb l’aval de l’estat amb el reforç de recursos humans i econòmics del Giroemprèn i en col·laboració amb patronals i associació de comerciants.

Dotar amb 600.000 € la partida de Girona Actua per generar plans ocupacionals per la població amb més dificultats d’inserció laboral.

Ampliar la línia d’ajuts al lloguer per unitats familiars amb deteriorament de la situació econòmica provocada pel Covid-19.

El grup municipal socialista és conscient que aquestes mesures i sobretot la realitat que s’imposa pels pròxims mesos a la ciutat requerirà modificacions de taxes, de preus públics, de períodes tributaris, de flexibilitat en el pagament i modificacions importants del pressupost i volem mostrar la nostra voluntat de treball per crear les mesures i mobilitzar els recursos que aportem.   


Publicado

en

,

por

Etiquetas: