Grup Municipal PSC juliol 2019

Discurs sobre el cartipàs de Girona

El nostre grup municipal va estar a les antípodes de l’acció de govern de Convergència i Unió, aleshores, durant l’últim any del mandat anterior. L’Ajuntament de Girona hauria hagut de privilegiar l’atenció diària a la ciutat, fet que hauria contribuït a cohesionar-la i guarir-la del trencament, enlloc d’estar en la primera línia de la situació, que divideix els catalans en dues meitats. D’altra banda, a l’últim any de mandat també, es varen potenciar d’altres àrees de l’Ajuntament, de ben segur, però també hi hagué un oblit paulatí de les polítiques d’habitatge, de seguretat, de drets socials i d’ocupació, que varen patir tenir una posició més secundària a l’acció de govern.

Durant la campanya electoral, potser amb Guanyem i ERC, no compartíem la diagnosi del problema, però sí -en canvi- la descripció objectiva d’algunes de les mancances greus de l’acció de govern de Convergència i Unió. Estàvem d’acord, per exemple, amb què hi ha un trencament social a diferents barris de la ciutat, on hi ha problemes d’atur, de qualitat de l’espai públic i, fins i tot, de convivència. O bé que aquest trencament també s’estava imposant, en signe contrari, en d’altres zones de la ciutat, on els lloguers estaven seguint una evolució tan a l’alça, que expulsava la majoria de joves que hi vivien.

Són només dos exemples d’una situació molt més complexa, que durant la campanya electoral varen portar alguns temes de ciutat a estar en primera línia del debat polític. Si bé és cert que l’alcaldessa Marta Madrenas va guanyar les eleccions, també ho és que Junts x Cat està molt lluny de la majoria necessària per aprovar en solitari punts sobre l’acció de govern. El resultat electoral democràtic de Girona, per tant, conduïa a pensar que era possible introduir canvis reals en la manera de governar la ciutat aquests últims anys. L’acord de cartipàs aprovat amb Guanyem i ERC, tot i que introdueix alguns matisos, que no en podríem pas parlar en negatiu, està molt lluny de significar un canvi real o palpable a Girona. L’organització de l’Ajuntament de Girona que avui s’aprovarà té un clar signe continuista.

Alguns vàrem poder efectuar una lectura amb un punt d’una certa ingenuïtat del resultat electoral. No vaig pas estar sola en això, ni tampoc vaig ser la que més ho vaig repetir en públic. Però més de 22.000 persones a Girona varen votar per opcions que, en algun moment o altre de la campanya electoral, varen demanar canvi amb molta claredat durant actes o debats electorals. Tothom pot convenir que és una majoria prou sòlida com per fonamentar un canvi a la ciutat de Girona. Ben aviat, però, aquesta opció va quedar del tot descartada per part d’ERC des d’un primer moment i amb una contundència notable. Tot i la insistència de Guanyem, ERC no es va moure ni un mil·límetre de la seva posició inicial. Amb el temps, és públic i notori, que hi hauria hagut converses entre els dos partits que governen junts la Generalitat per formar govern allà on fora possible; tot i que sabem també que en algunes lògiques locals autèntiques aquest acord entre aparells de partit no ha estat possible.

A ERC Girona han tingut d’entrada clar que volien garantir la continuïtat del govern de Junts x Cat. Ho diré de manera tan amable com m’és possible: analitzada la situació actual, ERC creu que cal privilegiar un govern de signe independentista. Res a dir. A excepció que hauria estat bé saber-ho durant la campanya electoral. L’alcaldessa Marta Madrenas ho va repetir en moltíssimes ocasions durant els debats electorals: hi ha el perill d’un tripartit amb Guanyem i el PSC. I ERC mai, ni una sola vegada, ho va desmentir. En canvi, ni 24 hores després de conèixer-se el resultat electoral. Que certificava la possibilitat real d’aquesta alternativa, el portaveu d’ERC va descobrir que mai no permetria un canvi i que apostava per la continuïtat d’un govern de signe independentista a Girona.

ERC ha tingut molt clar que no vol pactar amb el PSC a la comarca del Gironès. Res a dir, si es diu d’entrada. Ara bé, la manera de dir-ho, al meu entendre, ha estat molt poc correcte. En contra d’aquesta manera de procedir, vull subratllar que a Girona i a Catalunya, tothom pensi com pensi, els independentistes i els que no en som, ostentem el títol honorable de ser ciutadans i ciutadanes de ple dret i és bo que qualsevol polític a Catalunya ho tingui en consideració i ho respecti. No hi ha nació, si no hi som tots. El trencament del poble de Catalunya de Josep Benet, on hi érem tots sense distincions d’origen, de cultura o de pensament polític, és la pedra fonamental per tenir el millor futur per a tothom. Entenc que la situació no és senzilla i també el dolor dels partits independentistes. I tan de bo en el futur no hi hagi ferides ni dolor per cap de les dues Catalunyes. Però trobar falsos culpables a conciutadans és molt greu. I, per això, subratllo que tots i totes tenim el deure de fer el màxim esforç per transmetre que Catalunya som tots. Sense cap exclusió. Al darrera d’acusacions dures, hi ha episodis que no tenen res de democràtics. I qualsevol pacte entre representants democràtics és igual de digne i vàlid. Ai del dia que no ens sigui així com a país.

A ningú no se li escapa que el vot que ha determinat que el Cartipàs s’aprovi és el de Guanyem. Permeti’m sr. Salellas la broma: no m’havia acabat de creure que Guanyem no fos només la CUP fins a aquesta decisió seva d’avui. I vull dir-li que li agraeixo i li ho respecto. Ho respecto, perquè no hi ha altra cosa més fàcil que fer política des del “no” constant a qualsevol decisió de qualsevol grup. I, en canvi, és complicat implicar-se i arremangar-se per intentar fer polítiques actives, que aportin solucions a la ciutadania, però que també puguin tenir límits o, fins i tot, errors. Al nostre entendre, l’acord que avui permet l’aprovació del cartipàs hauria d’haver aconseguit compromisos reals més importants del govern. Ja sé que comparteix amb mi que l’escletxa social s’ha de combatre a Girona i vostè sap que hi ha un trencament entre barris i entre persones a Girona, que no és justificable des de cap punt de vista. La qualitat de vida d’alguns barris s’ha degradat fins a un punt preocupant. Vostè sap que s’ha escollit continuïtat amb la gestió d’empreses com Girona+Neta i Aigües i, avui, això també se sancionarà. O bé que Drets socials és aparcat en un organigrama, que no està estructurat per situar les persones i els veïns en primera línia de les preocupacions del nou govern. Tampoc no hi ha compromisos amb habitatge ni amb aconseguir que l’espai públic a Girona tingui a tot arreu la mateixa qualitat.

Deia, però, que no només li respectava el pas de fer anar endavant aquest cartipàs; tot i que crec que hauria estat més encertat un sí desacomplexat, que hauria també pogut collar o fer un seguit de demandes de canvi més importants per a Girona. En tot cas, no només li ho respecto, sinó que li agraeixo. Això vostè ho ha explicat bé. Deia fa uns dies que compartia amb mi, la preocupació per alguns dels temes de ciutat i amb el govern de Marta Madrenas, el tema nacional. Vostè, per aquest motiu que reconeix, té una afinitat ben clara amb l’alcaldessa, que jo caracteritzo -en canvi- com un dels problemes que tenim de ciutat i que té a veure amb el trencament que avui pateix Girona. Aquesta lògica de signe independentista, ha permès aquest acord, que a un primer cop es pot voler blanquejar amb una abstenció però no és si es mira amb certa atenció. Guanyem i ERC seran presents a diferents empreses municipals. Tot i que es troben a l’oposició, participaran d’aquests organismes de govern. Hi serà, per tant, fins i tot ERC, que ha tingut una representació electoral significativament diferent de la nostra i el PSC, no. Pluralitat no, la de vostès que situen representants amb menor representativitat i no permeten la del PSC.  Per tant, en certa mesura, avui hi ha hagut un acord de govern sòlid, en aquest cas de col·laboració entre govern i els partits independentistes de l’oposició, que exigirà responsabilitat, com a mínim, a curta i mitja distància.

Agraeixo, per tant, a Guanyem Girona que hagi escollit comprometre’s amb una opció, enlloc de manifestar una posició purista a l’oposició. Quan ho vàrem fer a l’anterior mandat, érem conscients que el nostre grup estava lluny de Junts x Cat. Però ens resultava impensable que l’Ajuntament de Girona continués amb una situació de desgovern i inestabilitat, que no només feia avergonyir a tothom, sinó que aturava la institució com a eina d’oferir serveis i drets al conjunt dels gironins i gironines. Aquest primer pas que ha escollit l’alcaldessa Madrenas i que ha acceptat Guanyem i ERC marca l’inici del mandat i el conjunt de l’organització del govern a Girona, on subratllo de nou hi tindrà presència Guanyem i ERC. Faig una crida pública, per tant, a què havent quedat clarificats els papers de tots, hi hagi un compromís en aquest Ajuntament de no bloquejar-lo i fer-lo anar endavant. En això els socialistes hi serem i posarem al davant de tot sempre i únicament que primer va Girona. L’acord entre els tres partits independentistes, avui, clarifica el futur. Ens toca ser oposició i ens hauria agradat ser més escoltats. Però continuarem defensant allò que ja hem dit i diem ara des d’on ens toqui ser.

La voluntat dels gironins i gironines va ser clara i esperaven canvis en la política de govern d’aquesta ciutat. La majoria quedà molt lluny per a Junts x Cat. És necessari que en el centre de Girona es restringeixi i es vetlli per la qualitat dels actes culturals i de les visites turístiques. Existeix un perill greu de morir d’èxit. És necessari limitar l’espai públic utilitzat per als privats i garantir el dret de viure-hi amb qualitat als veïns. A la perifèria de Girona, s’acumulen els problemes: talls de llum, ocupacions delinqüencials, manca d’habitatge de famílies treballadores, degradació de la neteja, talls de llum, malviure a les escales de comunitat per la impunitat de conductes poc honorables dels bancs, entre d’altres. Els grans reptes de ciutat continuen aturats i no hi ha cap proposta per al nou Trueta, ni se sap quin serà el criteri de reforma per a carrer Barcelona o carrer del Carme; tampoc no hi ha cap avenç d’àrea urbana i la consolidació de Girona com a ciutat universitària és una de les assignatures permanentment ajornades. Per últim, en habitatge, la ciutat de Girona ha caigut en la contradicció de ser una ciutat caríssima per viure-hi de lloguer i, en alguns barris de la ciutat, els veïns propietaris no troben ni comprador ni llogater, perquè no hi viuen amb la qualitat que s’hi hauria de viure-hi i en volen marxar. Al marge de si els partits ens definim com a independentistes o no, la diferència entre les solucions polítiques d’esquerres i de dretes sempre existiran. Els socialistes de Girona defensem que cal reduir les activitats econòmiques, turístiques i culturals al centre de la ciutat per preservar-ne la qualitat i el signe distintiu d’autenticitat de Girona; defensem que és necessari invertir recursos públics en ocupació de qualitat i convertir el Servei Municipal d’Ocupació en una eina útil per a les classes mitjanes i treballadores de Girona; reivindiquem una solució immediata per als talls de llum; i proposem un pla de seguretat per mitjà de tenir més agents de policia i més agents socials a peu de carrer. Reivindiquem afrontar els reptes pendents de la ciutat, com les reformes del centre i dels carrers del Carme i Barcelona, la millora d’oportunitats del nostre aeroport i el nou Trueta. I pensem que ens donaria més força tenir un paper de lideratge i generositat, que no només fos de ciutat, sinó que també incorporés la mirada d’àrea urbana. Aquest cartipàs, que aprovarem avui, no avança de manera significativa en cap d’aquests temes. I, per tant, no ens queda altra cosa a fer que votar-hi en contra. Ho vàrem proposar. Però el govern de Junts x Cat va preferir un altre acord de mínim. Repetim que no l’hem entès bé. Perquè permetrà que el cartipàs, molt del color de Junts x Cat, com tothom reconeix, s’aprovi. I, en canvi, la ciutat no podrà pas tenir algunes polítiques de canvi, que una gran majoria de gironins i gironines crec que també van demandar.

Grup Municipal PSC juliol 2019
Grup Municipal PSC juliol 2019

Publicado

en

,

por

Etiquetas: