El Ple de Girona aprova, ahir, una ràdio pública amb control polític

Sílvia Paneque té un model alternatiu de ràdio pública de la qual ahir aconseguí aprovar Convergència i Unió amb el vot favorable de Ciutadans i del PP i l’abstenció dels grups independentistes d’ERC i de la CUP (o Guanyem). La portaveu del PSC Girona considera que s’ha implantat el control polític en la programació de la ràdio de Girona.

CiU, Ciutadans i el PP varen aprovar ahir una ràdio pública amb control polític al ple municipal de la ciutat de Girona. Tota la programació sense excepció serà controlada per l’equip de comunicació de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Girona. La conseqüència immediata serà la creació d’una ràdio externalitzada amb programació dictada per al govern del consistori. A ningú no pot sorprendre, per tant, si els nacionalistes, independentistes i conservadors de Girona tenen un nou altaveu polític els pròxims mesos.

És cert que Concepció Veray, essent la regidora de Girona que porta més temps al consistori, ha demostrat en moltíssimes ocasions una capacitat de moderació per fer avançar temes amb els quals està d’acord. La portaveu del PP pot haver considerat que és raonable que la programació d’una ràdio pública sigui feta des d’un Ajuntament per les raons que cregui convenient. Però no hi ha explicació possible per entendre el comportament del grup de Ciutadans de Girona. Qui ha fet bandera de fer l’espectacle contrari al de l’alcaldessa Marta Madrenas és el suport clau perquè Girona tingui una ràdio amb control de Convergència i Unió.

L’únic grup, que va mostrar amb claredat una posició sòlida, va ser el PSC de Girona. Sílvia Paneque va argumentar per quines raons eren l’únic grup a l’Ajuntament de Girona que votaven en contra d’aquesta proposta. Segons el seu criteri, el consistori hauria d’haver articulat una proposta que fos del tot independent i en mans de professionals del periodisme i de la comunicació sense cap control ni paper polític. L’Ajuntament de Girona hauria pogut proposar una ràdio pública de recursos propis gestionada per professionals de mèrit amb absoluta capacitat per fer la programació i tenir llibertat a l’hora de treballar. Però no ha estat així. El PSC de Girona és l’únic grup municipal que ha votat en contra d’una ràdio externalitzada amb programació feta per Convergència i Unió.

—————————————————————————————————————————————————————–

El Pleno de Girona aprobó, ayer, una radio pública con control político

Sílvia Paneque tiene un modelo alternativo de radio pública de la que ayer consiguió aprobar CiU con el voto favorable de Ciudadanos y del PP y la abstención de los grupos independentistas de ERC y de la CUP (o Guanyem). La portavoz del PSC Girona considera que se ha implantado el control político en la programación de la radio de Girona.

CiU, Ciudadanos y el PP aprobaron ayer una radio pública con control político en el pleno municipal de la ciudad de Girona. Toda la programación sin excepción será controlada por el equipo de comunicación de CiU en el Ayuntamiento de Girona. La consecuencia inmediata será la creación de una radio externalizada con programación dictada por el gobierno del consistorio. A nadie puede sorprender, por tanto, si los nacionalistas, independentistas y conservadores de Girona tienen un nuevo altavoz político los próximos meses.

Es cierto que Concepción Veray, siendo la concejala de Girona que lleva más tiempo en el consistorio, ha demostrado en muchísimas ocasiones una capacidad de moderación para solucionar temas con los que está de acuerdo. La portavoz del PP puede haber considerado que es razonable que la programación de una radio pública esté hecha desde un Ayuntamiento por las razones que crea conveniente. Pero no hay explicación posible para entender el comportamiento del grupo de Ciudadanos de Girona. Quien ha hecho bandera de hacer el espectáculo contrario al de la alcaldesa Marta Madrenas, es ahora el apoyo clave para que Girona tenga una radio con control de CiU.

El único grupo, que mostró con claridad una posición sólida, fue el PSC de GironaSílvia Paneque argumentó por qué razones eran el único grupo en el Ayuntamiento de Girona que votaban en contra de esta propuesta. Según su criterio, el consistorio debería haber articulado una propuesta que fuera del todo independiente y en manos de profesionales del periodismo y de la comunicación sin ningún control ni papel político. El Ayuntamiento de Girona habría podido proponer una radio pública de recursos propios gestionada por profesionales de mérito con absoluta capacidad para hacer la programación y tener libertad a la hora de trabajar. Pero no ha sido así. El PSC de Girona es el único grupo municipal que ha votado en contra de una radio externalizada con programación hecha por CiU.


Publicado

en

, , ,

por

Etiquetas: