El PSC de Girona creu que l’Odeon no reuneix les condicions perquè, avui, pugui tenir cap ús

Els socialistes subratllen que l’Odeon no disposa d’una segona entrada o sortida fonamental per a qualsevol ús que se li vulgui donar ni tampoc s’ha efectuat la reforma i adequació de la façana que ha demandat l’Ajuntament en multitud d’ocasions

La sala de ball, i teatre del 1857 a 1861, Odeon forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, també té la classificació R al Pla Especial del Barri Vell que significa que quan s’hi actuï s’ha de mantenir la integritat de la configuració original. Pintures i edifici segons la catalogació municipal estan protegits pel seu interès patrimonial i només admeten reformes i activitats que respectin la configuració original. “En aquests moments el seu estat no és òptim, al llarg dels anys s’ha compartimentat i modificat amb l’ús de dos tallers i va patir un incendi a l’any 1994 que, tanmateix, no va tenir afectacions a l’estructura. Una de les característiques que en limiten l’ús és que té un únic accés d’entrada i sortida, una única entrada per la banda de les escales del seminari” ha dit Sílvia Paneque, cap de llista del PSC.

Els socialistes han explicat que Pla Especial del Barri Vell contempla diferents actuacions de millora de connectivitats o permeabilitats al Barri Vell com la del carrer del Sac cap al Seminari. Aquesta actuació de prolongació i connectivitat del carrer del Sac al Seminari, permetria resoldre la continuïtat del propi carrer i plantejar una possible pujada mecànica per millorar l’accessibilitat alhora que  donaria una segona entrada o sortida a la finca Odeon. “Qualsevol futur o ús que s’imagini per l’Odeon haurà de comptar amb com a mínim un segon accés a la via pública. Això ara no es compleix. La segona entrada només es pot fer al carrer del Sac, perquè a la pujada del seminari la façana de l’Odeon està soterrada. El nostre punt de vista, per tant, és que fins que no es compleixi el Pla especial del Barri Vell en el punt d’obrir una segona entrada al carrer del Sac, l’Odeon no pot tenir cap ús”, ha explicat la portaveu socialista.

Els socialistes pensen que hi ha una altra actuació prèvia d’especial rellevància, la façana d’aquest edifici està deteriorada però la majoria d’elements d’interès són recuperables (estil neoclàssic isabelí), de fet el propi Ajuntament ha fet arribar a la propietat requeriments en diferents moments per actuar sobre la façana. “Abans de plantejar qualsevol ús cal també que l’Ajuntament de Girona faci que la propietat actuï sobre la façana tal com s’ha requerit durant els últims anys” ha dit Sílvia Paneque.

Paneque ha demanat que l’Ajuntament “tingui una política clara de restricció, cura i observança especial al Barri Vell, on s’ha deteriorat la vida dels veïns amb decisions del govern de Junts x Cat, que hi han causat un problema evident de massificació i d’excessos”. Els socialistes recorden que el govern de l’Ajuntament de Girona pot regular activitats per mitjà de determinar els metres mínims entre establiments. “es pot regular la iniciativa privada a usos que tinguin també un interès públic i no introduir més pressió de manera directa en algunes zones on ja la pateixen”, ha dit Paneque. “Urgeix recuperar i plantejar de nou el Barri Vell com a centre articulador del conjunt de la ciutat de Girona, de construir-lo de cara endins, enlloc de ser projectat només cap a fora; de restringir i delimitar les activitats turístiques que ocupen espai públic, impedir-hi conductes publicitàries agressives o vetllar perquè el comerç no sigui turístic, sinó de ciutat; o protegir el patrimoni material i immaterial per evitar morir d’èxit”, ha conclòs Paneque. Per fer tot això, els socialistes consideren que s’ha de fer amb participació dels veïns, de tècnics i de grups municipals. L’eina és aprovar un nou Pla Especial del Barri Vell. Però, perquè sigui ambiciós, consideren que hi hauria d’haver voluntat política.

Sílvia Paneque
Sílvia Paneque

Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: