El PSC de Girona creu que Madrenas ha d’advertir que el pati públic a la Diputació està afectat per al Pla Especial del Barri Vell

Els socialistes de Girona adverteixen que el Pla Especial del Barri Vell cataloga com a peça de “Reestructuració Urbanística” el pati que la Diputació estudia cedir al propietari de l’Odeon

“L’Odeon és un nou cas de deixadesa del govern de Marta Madrenas. El pati interior, que la Diputació utilitza a l’actualitat, està afectat per al Pla Especial del Barri Vell, i l’alcaldessa ho hauria d’advertir”, ha lamentat Sílvia Paneque. Els socialistes de Girona consideren que el govern de l’Ajuntament de Girona hauria d’haver-se pronunciat sobre la possible cessió d’un pati públic per part de la Diputació de Girona al propietari de l’Odeon. Fins i tot, la Diputació ja va advertir que l’última paraula l’havia de tenir l’Ajuntament de Girona, que ho hauria d’autoritzar en últim terme. D’altra banda, el grup dels socialistes a la Diputació de Girona afirma que no hi hauria cap interès públic que pogués motivar la cessió d’aquest espai a un privat.

El Pla Especial del Barri Vell va ser aprovat a juliol de l’any 1983 per al Ple de l’Ajuntament. En aquest document s’hi especifica que l’esmentat pati interior es cataloga com a peça de “Reestructuració Urbanística” (RU). Així ho recull el plànol de l’illa de cases classificat amb el número 239. L’article 34.e) de les Ordenances aplicables defineix aquesta catalogació com la que “inclou edificacions que ocupen actualment espais assenyalats com a vials, places, zones verdes o equipaments en el present Pla”. A les modificacions puntuals de l’any 1994, a més a més, el pati interior continua estan catalogat com a espai de “Reestructuració Urbanística” i, fins i tot, l’edifici contigu al pati de la Diputació es cataloga, aleshores, com a “Reestructuració Total” (RET). Així ho estableixen per tal de reiterar la voluntat de conservar i crear un Dret de pas entre el carrer del Sac i la pujada de Sant Martí.

Els diferents plànols del Pla Especial del Barri Vell mostren una continuïtat vial entre el carrer del Sac i la pujada de Sant Martí. El pati interior utilitzat avui per la Diputació està afectat com a projecte de permeabilitat per a vianants. És a dir, el Pla Especial del Barri Vell preveia que hi hagués un dret de pas públic entre el carrer del Sac i la Pujada de Sant Martí. Els socialistes de Girona han demanat que el govern de l’Ajuntament apliqui el Pla Especial i sigui el principal agent per reivindicar-lo.

“No s’entendria la concessió a titularitat privada, sense resoldre abans l’actuació que el Pla Especial pel Barri Vell va recollir l’any 1983 i el 1994. Per això, l’alcaldessa Marta Madrenas hauria de pronunciar-se sobre aquesta qüestió”, ha explicat Paneque.  El PSC de Girona considera que la cessió del pati interior que ha plantejat el govern de Junts x Cat i d’ERC a la Diputació no és possible a causa del Pla Especial del Barri Vell. A més, els socialistes a la Diputació afegeixen que aquesta institució tampoc no hauria de permetre la cessió, perquè no hi ha un interès públic en aquesta cessió.

“El Pla Especial del Barri Vell és un dels grans èxits històrics de la ciutat. Ho va ser, perquè el seu fonament més profund va ser la protecció dels elements més valuosos del patrimoni històric. A més, s’hi especificaven criteris seriosos per ser un barri dels veïns que hi viuen. Des d’aquest punt de vista l’estructuració de carrers seguia aquest criteri. Avui, al Barri Vell no hi ha respecte en els elements a les façanes, ni per regular els pisos turístics, ni la restricció pel comerç només dirigit a turistes, ni l’ocupació privativa de l’espai públic per part d’empreses. Els antics criteris d’ordre i de conservació del Barri Vell han de tornar a ser importants per evitar un nou ús privatiu en espai públic”, ha especificat Paneque.

Sílvia Paneque


Publicado

en

,

por

Etiquetas: