Zona blava Girona

EL PSC de Girona demana al govern una comissió de seguiment per l’afer SETEX

L’adjudicació del contracte de gestió de les zones blaves i verdes a l’empresa SETEX va crear en el seu moment malestar a la societat gironina, primer perquè no es va tenir en compte altres opcions amb un component social i amb experiència contrastada i perquè va haver-hi veus que ja van advertir al seu moment que l’oferta presentada per SETEX era temerària i que no es podria dur a terme, perquè l’empresa perdria diners. No es va prorrogar el contracte a SETEX per seguir amb l’explotació de les zones blaves i verdes dos anys desprès de l’adjudicació, quan tenia possibilitat de fer-ho durant 4 anys i va deixar part de les inversions que li marcava el plec de clàusules sense fer

Zona blava Girona
Zona blava Girona

Sílvia Paneque, en relació al cas SETEX, ha dit que: “Quan es va aprovar al plenari reclamar els 77.000 euros a l’empresa SETEX per incompliments de part del contracte, també es va acordar fer una revisió del procés d’adjudicació de la gestió de les zones blaves i verdes de la ciutat a aquesta empresa. A dia d’avui no s’ha fet i és, per aquesta raó, que demanem una comissió de revisió de l’adjudicació i de seguiment tant del cas des de l’inici, com del retorn dels diners deguts a l’Ajuntament”. “El 2013 hi va haver el compromís de trobar fórmules per tal que una multinacional no fes baixes temeràries per superar projectes més petits, però amb més serveis, i, per tant amb una relació millor de qualitat preu. El 2015 hi hagué un compromís per part del govern de CiU de revisar l’adjudicació i donar explicacions sobre tot el que havia passat. El 2018 les explicacions arribarien tard, però més val tard que mai”, ha afegit Paneque.

En el Plenari, de 14 de maig del 2018, hi figurà en punt anomenat “inici de liquidació del contracte de gestió del servei d’estacionament amb limitació horària”, on el govern municipal de CiU va admetre públicament que l’empresa SETEX havia acumulat un deute amb l’Ajuntament de Girona de 77.000 euros per incompliment de contracte. El grup socialista considera que el procés d’adjudicació, que va deixar fora a entitats del tercer sector que havien gestionat les zones blaves i verdes de la ciutat amb expertesa durant anys a Girona, ha estat un desastre colossal que exigeix una investigació exhaustiva de tot el procés.

El contracte de SETEX s’adjudicà el dia 14 d’octubre del 2013 i resultà un cas escandalós. MIFAS ho havia gestionat des dels mandats de l’alcalde Nadal durant vint-i-quatre anys. Però el govern de CiU va decidir treure-ho a lliure concurs, encara que el conjunt de l’oposició advertí que s’havia d’haver assegurat la continuïtat per MIFAS a partir d’afegir clàusules social. MIFAS guanyà en l’apartat tècnic, però va perdre en l’econòmic. MIFAS o SABA, dues de les empreses que van optar a l’adjudicació ja van denunciar que l’oferta que presentava SETEX amb una rebaixa del 15% era inviable i faria perdre diners a l’empresa.

El desembre del 2015, l’Ajuntament de Girona anuncià que no seguiria amb SETEX per greus deficiències de servei. L’actualment Ajuntament de Girona deixà transcórrer 30 mesos sencers, després, sense fer res sobre aquest cas. A maig del 2018, l’actual govern de CiU admetia públicament que SETEX tenia un deute amb el consistori de 77.000 euros per no haver donat el servei que va comprometre’s a realitzar. I, alhora, es va comprometre a emetre amb transparència una revisió completa del cas: què va passar?, determinar quines havien estat les mancances?, certificar amb rigor quins són els recursos econòmics que l’Ajuntament de Girona pot reivindicar?, i, en definitiva, investigar el cas des de l’inici fins al final.

“Volem aquest procés de revisió de l’adjudicació i que les diferents responsabilitats que hi podia haver hagut s’investiguin i s’expliqui tot el que va passar. Entenem que una comissió és l’eina adequada per investigar el procés d’adjudicació i el decalatge de 77.000 euros que hi va haver quan es va finalitzar el contracte precipitadament” ha afegit la regidora Sílvia Paneque. “Algunes de les notícies lligades a aquest contracte han estat inversemblants com l’estalvi de 30 parquímetres per part de l’empresa, la dificultat de la recuperació per part de l’Ajuntament dels sensors d’aparcament o el temps de traspàs de la gestió de l’aplicació per mòbil que van comportar pèrdues econòmiques per a l’Ajuntament” ha conclòs Paneque.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: