El PSC de Girona demana lligar els Certificats de Professionalitat a la demanda del mercat laboral de la ciutat

Els socialistes gironins han detectat una necessitat a la ciutat de millorar l’oferta formativa amb nous Certificats de Professionalitat relacionats amb animació físico-esportiva i recreativa, socorrisme, jardineria i restauració del paisatge, gestió ambiental, dinamització comunitària, operacions auxiliars de fabricació mecànica, muntatge i posta en funcionament de béns d’equip i maquinària industrial, operador de sistemes informàtics, operacions bàsiques en el muntatge i manteniment de renovables, entre d’altres

El grup municipal socialista presentarà al ple de dilluns una moció per reclamar noves ofertes de Certificats de Professionalitat (CP) per adequar l’oferta formativa del Servei Municipal d’Ocupació a l’oferta de feina existent a la ciutat tenint en compte el sector i l’especialització de la mateixa. “Segons l’Informe del mercat de treball del segon trimestre del 2017, la situació del mercat de treball a Girona, reflecteix una taxa d’atur a la ciutat del 13’01% que, segons diferents àmbits territorials supera el 20%, amb un 73% dels enquestats entre 30-44 anys que busquen una nova feina on els elements més ben valorats com a decisius en la cerca de feina són la formació, els coneixements i l’experiència, a més de l’actitud vital, la qual cosa ens empeny a donar suport a les polítiques actives d’ocupació i plantejar nous reptes” ha explicat la regidora socialista Sílvia Paneque.

“Ara mateix les mancances que hem detectat i les demandes que hem rebut per part d’agents econòmics de la ciutat són les de CP d’animació físico-esportiva i recreativa, socorrisme, jardineria i restauració del paisatge, gestió ambiental, dinamització comunitària, operacions auxiliars de fabricació mecànica, muntatge i posta en funcionament de béns d’equip i maquinària industrial, operador de sistemes informàtics, operacions bàsiques en el muntatge i manteniment de renovables. Però són propostes a incorporar, si es vol en el debat del Consell Municipal FP i Ocupacional” ha explicat el regidor Joaquim Rodríguez. El Servei municipal d’ocupació SMO participa del programa de Formació ocupacional (FOAP), mitjançant cursos vinculats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals on s’estableixen els requisits docents i les homologacions d’espais. El curs 2017/18, l’SMO oferia: Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, activitats de venda, activitats auxiliars de magatzem, neteja de superfícies en edificis i locals.

Els certificats de professionalitat són un tipus de formació teoricopràctica que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitació d’inserció laboral de les persones. L’obtenció del certificat de professionalitat, document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per al desenvolupament d’una activitat laboral, pot contribuir a la mobilitat social i a tenir noves oportunitats. Cal, però, que hi hagi una oferta variada  en relació amb les necessitats del mercat de treball.“El Consell de la Formació Professional i Ocupacional és una eina molt adequada per estudiar els programes de formació i les qualificacions professionals més adients que s’ajustin a les necessitats del mercat i a la millora de la situació laboral de les persones, pensant en feines estables, ben remunerades i amb bones condicions” ha explicat el regidor socialista Quim Rodríguez.

La moció dels socialistes presenta els punts d’acord d’obrir en el sí del Consell de la FP i Ocupacional un debat d’anàlisi i proposta sobre noves ofertes de Certificats de Professionalitat que faci el SMO, diversificant l’oferta a tots els sectors econòmics, de manera especial el sector secundari i quaternari, demanar als agents econòmics i la seva col·laboració mitjançant la cessió d’espais i equipaments segons requisits dels certificats de professionalitat i fer compatible l’oferta formativa tant per les persones aturades com les treballadores, flexibilitzant els horaris de docència.

Jorament del càrrec per part dels regidors dels diferents grups politics duran tl Ple de constitució de l’Ajuntament de Girona. /Carles Palacio

Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: