Puigdemont-Bloom-3d-girona-udg. Diari de Girona

El PSC de Girona demana que l’alcaldessa de Girona convoqui un Ple Extraordinari per donar explicacions sobre el BLOOM

Els grups municipals del PSC i de la CUP han entrat per registre d’entrada l’ordre necessària, perquè el secretari i l’interventor de l’Ajuntament emetin un informe sobre el BLOOM, tal com determina el Reglament Orgànic Municipal, després que l’equip de govern de CiU s’hagi negat en repetides ocasions a donar cap informació sobre aquest cas

El PSC de Girona demana a l’alcaldessa Marta Madrenas que convoqui un Ple extraordinari per voluntat pròpia per donar explicacions sobre el “BLOOM”. El bluf del “BLOOM” ha estat el cas més escandalós de mala gestió i presumpte frau municipal que ha succeït mai a Girona. L’Ajuntament de Girona podria estar a les portes de perdre 2 milions d’€, perquè amb els resultats que a data d’avui són coneguts de cap manera no es podrà justificar la subvenció europea rebuda per tenir un centre audiovisual 3D al Parc Científic i Tecnològic. D’altra banda, el govern de CiU de l’Ajuntament de Girona tampoc no ha donat cap resposta quan se li ha preguntat si el material tecnològic del “BLOOM” ha estat robat, tot i que ha admès que té constància que part de les càmeres, ordinadors i aparells de so han desaparegut.

Puigdemont-Bloom-3d-girona-udg. Diari de Girona
Puigdemont-Bloom-3d-girona-udg. Diari de Girona

Després de conèixer aquestes gravíssimes notícies, el grup municipal del PSC esperava que l’alcaldessa Marta Madrenas donaria immediatament notícies per explicar què havia passat amb el BLOOM. El silenci ha estat l’única resposta de l’equip de govern, fins que ahir la regidora responsable actual del BLOOM es va limitar a amenaçar Diari de Girona per haver donat a conèixer aquest cas de presumpte frau. El grup municipal del PSC, uns dies abans, havia volgut conèixer de primera mà la situació per mitjà d’informes tècnics i econòmics de l’Ajuntament de Girona que permetés tenir una imatge més clara de quines responsabilitats s’han produït en aquest cas i a qui pertoquen. Però aquesta iniciativa va ser vetada políticament per Convergència i Unió. El PSC considera que arribats a la situació actual de desori i de preocupació, l’alcaldessa de Girona hauria de convocar un Ple extraordinari per aclarir qualsevol dubte sobre aquest cas, si té la capacitat i les proves per fer-ho. En cas contrari, la situació no pot ser més preocupant.

La responsabilitat política del bluf del “BLOOM” va ser exclusivament de Marta Madrenas, perquè va ser la designada com a única representant de l’Ajuntament de Girona a les reunions periòdiques a la Comissió Mixta de Seguiment. Les actes d’aquestes trobades polítiques i tècniques evidencien amb una claredat que no admet discussió que el projecte, tal com va ser plantejat, no va tenir cap sentit mai ni va poder presentar cap resultat que fos positiu per ser sostenible econòmicament. La decisió política de Marta Madrenas, aleshores, va ser deixar caure el “BLOOM” i no prendre cap decisió per intentar reconduir la situació. La deixadesa posterior va ser tan absoluta que durant mesos ningú no ha sabut res sobre el material tècnic que ha anat desapareixent. El govern de Convergència i Unió es va limitar a enviar un correu al Parc Científic per preguntar sobre l’esmentat material i els responsables del Parc Científic no només varen admetre que havia desaparegut, sinó que també varen certificar que el govern de CiU de l’Ajuntament de Girona coneixia aquesta situació.

En aquests últims 7 mesos, el grup municipal del PSC ha demanat explicacions al Plenari de Girona. En data de 12 de març del 2018, la regidora responsable de CiU va contestar que totes les auditories, que havien estat cinc o sis, havien valorat positivament el BLOOM i que el govern de Convergència i Unió també en feia una bona valoració. Això no obstant, aleshores el govern de CiU admet que el material ha quedat obsolet, tot i que en realitat hi havia hagut diferents inversions per evitar-ne l’obsolescència, que apareixen a les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment. En aquell Plenari, la regidora responsable de CiU va dirigir diversos insults al grup del PSC molt greus després d’haver gosat preguntar sobre aquesta qüestió, fet que es pot comprovar amb el visionat públic d’aquest Plenari. Tota aquesta argumentació va quedar posteriorment desmentida pel Decret de l’Alcaldia núm. 2018024077, de 14 desembre de 2018, on es reconeix que el dia 11 de febrer de 2016 el Parc Científic i Tecnològic havia informat a l’Ajuntament de Girona de l’acord del seu patronat de deixar sense efecte el referit conveni del BLOOM, perquè “no havia realitzat cap activitat”.

En el moment actual, el PSC ha esgotat les vies de petició d’informació a l’equip de govern per tal que es doni explicacions sobre el bluf del BLOOM i el possible frau en matèria de robatori d’equipament municipal. El silenci, l’insult o l’amenaça han estat les úniques respostes que aquest grup municipal ha aconseguit rebre. Això no obstant, el PSC de Girona certifica que ni es va fer enrere quan va començar a preguntar sobre aquesta qüestió ni s’hi farà ara. El primer pas per posar llums i taquígrafs en aquest cas fosc és obligar a l’Ajuntament de Girona a donar explicacions sobre aquest afer. La primera mesura serà presentar l’exigència a l’Ajuntament de Girona que el secretari i l’interventor emetin informes sobre aquesta qüestió. Com que el govern de Convergència i Unió s’ha negat a fer-ho de manera reiterada, és necessari que dos grups presentin la petició per registre d’entrada. Aquest mateix matí el PSC i la CUP han presentat aquesta petició. El PSC no descarta emprendre més accions fins que s’aclareixi aquest cas.

 

El Diari de Girona ha publicat El PSC de Girona demana que Madrenas convoqui un ple extraordinari sobre el Bloom.

El Punt Avui ha publicat El PSC de Girona vol informes del Bloom.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: