El PSC de Girona presenta una moció amb mesures que permetin abordar amb urgència la bretxa digital a la ciutat

Els regidors socialistes recorden que moltes activitats públiques i privades han fet un tomb cap al món digital durant el confinament per la COVID-19 i que cal prendre mesures per garantir que la precarietat digital no derivi en exclusió social

El grup socialista a l’Ajuntament de Girona presenta al proper Ple una moció en la qual proposa l’adopció de tot un seguit de mesures que considera imprescindibles per reduir la bretxa digital a la ciutat. Per al PSC aquest és “un objectiu urgent, perquè durant el confinament per la COVID-19 moltes activitats públiques i privades han fet un tomb cap al món digital i cal prendre mesures per garantir que la precarietat digital que pateixen alguns ciutadans no derivi en exclusió social”.

En concret, la moció socialista planteja vuit punts:

  1. Obrir una línia de cessió de tauletes i ordinadors per a usos educatius a unitats familiars vulnerables pel curs escolar 2020 – 2021.
  2. Replantejar el wi-fi gratuït a la ciutat de Girona per tal que sigui més funcional i útil. Assegurar, a més, l’accés a la xarxa Wifi, ja sigui amb punts d’accés municipal gratuït o en conveni amb operadores de telecomunicacions que ampliïn el contracte de dades.
  3. Encomanar al Consell Municipal d’Educació de Girona (CEM) obrir un procés d’anàlisi i d’estudi per plantejar mesures de digitalització i d’adaptació a la nova realitat dels centres escolars i educatius.
  4. Ampliar els cursos de formació per a l’alfabetització digital i /o el perfeccionament digital en l’oferta formativa dels centres cívics de la ciutat i ampliar el temps de connexió de les i dels usuaris dels ordinadors de les biblioteques municipals.
  5. Crear un consell municipal per a  la digitalització com a òrgan consultiu i d’assessorament sobre els reptes i perspectives de la transició digital de la societat, l’economia, les organitzacions i les institucions públiques. Amb la presència dels grups municipals i actors socials i econòmics del món acadèmic, empresarial i sindical especialment.
  6. A través d’aquest Consell Municipal, elaborar un pla estratègic d’inclusió digital de la població gironina en general i en particular de la població en situació de vulnerabilitat social (famílies, gent gran, etc.).
  7. Desenvolupar un pla de suport al finançament i formació digital dels comerços tradicionals de la ciutat.
  8. Desenvolupar un pla de suport dirigit a les PIMEs i autònoms per a l’adquisició d’equips (ordinadors, tauletes, smartphones, etc.) amb l’objectiu de facilitar el teletreball com a forma de treball que ha vingut per a quedar-se.

En l’exposició de motius, el grup municipal socialista recorda que “la crisi per la COVID-19 ha fet emergir d’una manera inesperada el teletreball i les relacions a través de la xarxa entre persones, de les empreses amb els seus clients, de les administracions amb els ciutadans o de les escoles i universitats amb els seus alumnes”, i que enaquest context sobrevingut “s’ha fet més visible la precarietat digital que fa referència al risc d’exclusió d’una part de la població de les activitats socials i professionals i la limitació d’accés a certs drets”.

La moció recull que en aquest context “moltes persones i famílies han tingut grans dificultats per portar a terme gestions que si bé es fan tradicionalment de manera presencial també es poden fer en línia”; i que també “moltes famílies amb infants en edat escolar tenen ben limitades les seves possibilitats d’acompanyar a la seva mainada per manca de mitjans (equipaments informàtics, connexió de xarxa) però també per manca d’habilitats informàtiques”.

Davant aquesta situació, l’objectiu de la moció socialista “és trobar solucions a la precarietat digital que la crisi de la COVID-19 ha fet evident” i, a la vegada, “anticipar-se a situacions futures adoptant iniciatives municipals de millora”, explica la moció.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: