El PSC demana que l’Ajuntament permeti tenir avantatges als bars i restaurants que no generin molèsties veïnals i s’integrin bé a la vida del barri

Els socialistes han introduït propostes en accessibilitat, sostenibilitat, competència d’inspecció i en matèria de convivència i respecte als veïns a l’ordenança de terrasses

El PSC de Girona ha presentat una bateria de propostes al govern en la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de l’Ordenança de Terrasses. Proposa un model que potenciï l’activitat econòmica d’aquests sectors molt afectats per la crisi i que tenen un pes substancial en l’economia de la ciutat per mitjà de crear un sistema que permeti acreditar quins són els establiments, bars o restaurants, que funcionin integrant-se bé a la vida del barri i premiar-los amb avantatges com poder obrir més hores o disposar de més terrassa. “Totes les propostes tenen com a eix garantir que el funcionament de les diferents empreses serà d’acord amb la bona integració de la vida en els barris on s’ubiquen i amb respecte al medi ambient i al consumidor” ha explicat la regidora socialista, Bea Esporrín. Els socialistes també creuen que s’han de reduir els horaris, primer, i fins i tot tancar després, si hi ha àmplia reincidència, aquells establiments que acumulen centenars de queixes per sorolls, baralles o comportaments incívics.

Els socialistes insisteixen en el fet que seria convenient un sistema que permeti acreditar que un negoci funciona sense causar molèsties als veïns, com a fet fonamental, i que també permeti constatar un comportament responsable amb treballadors i medi ambient. “Aquesta acreditació hauria de permetre tenir avantatges i potenciar aquest tipus d’empreses que s’integren a la ciutat amb respecte, la fan créixer i s’articulen bé en la vida dels diferents barris”, ha explicat Esporrín.

La regidora socialista ha afegit que el document també proposa “que els horaris, densitat i ubicacions de terrassa i els paràmetres de soroll tinguin en compte les singularitats i especificats de cada barri, especialment pel que fa a les zones del Barri Vell, Santa Eugènia i altres zones on hi ha densitats elevades de terrasses o efectes reverberadors del soroll. És prioritari trobar l’equilibri entre el descans dels veïns i el nombre de terrasses”. El PSC considera que cal revisar els horaris actuals de les terrasses i que es puguin introduir discriminacions horàries atenent les especificitats de cada zona, així com establir una distància mínima de pas entre terrasses contigües.

Els socialistes també proposen que l’Ajuntament de Girona porti a Ple i assumeixi la competència d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, espectacles musicals i activitats recreatives sotmeses a llicència municipal com ho fan altres ajuntaments de la província com Olot, Lloret de Mar, Palafrugell, Salt, Tossa o Figueres. A més a més, han demanat que s’incloguin mesures per reduir el soroll, com per exemple incloure tacs de goma a taules i cadires per minimitzar l’impacte sonor o que es realitzin campanyes de civisme i conscienciació dels usuaris de les terrasses a les zones o barris on ens consta que hi ha problemes de convivència.

Bea Esporrín ha explicat que en matèria d’accessibilitat universal espera que l’Ajuntament de Girona “respecti l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat universal i la seguretat segons la normativa corresponent (1,8 m respecte a la façana per garantir la mobilitat de persones invidents o amb mobilitat reduïda) i una distància adequada respecte a la senyalització podo tàctil per persones amb discapacitat visual”. I en matèria d’eficiència i sostenibilitat mediambiental es proposa que “es promogui i incentivi – mitjançant bonificacions fiscals – la reducció de les estufes de combustió que s’utilitzen entre els mesos d’octubre i abril, amb l’horitzó que siguin substituïdes per estufes que utilitzin energies renovables” i apunta que “a Barcelona a partir de 2025 no es podran fer servir”.

Bea Esporrín, regidora del PSC Girona.

Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: