El PSC demana transparència amb el pressupost municipal

Els socialistes demanen sotmetre a exposició pública el pressupost en constatar que no s’ha complert el que exigeix la llei en matèria de transparència

El grup municipal del PSC ha demanat a l’alcaldessa que es procedeixi a fer l’exposició pública del pressupost aprovat inicialment en el ple del passat 20 de desembre. Els socialistes han pogut comprovar que el pressupost no s’ha exposat públicament tal com estipula l’article 20 del Reial Decret 300/1990, la normativa de transparència i accés a la informació pública (LTAIPBG) i la normativa de Règim Local i Reguladora de les Hisendes i els pressupostos municipals (LRBRL i TRLRHL).

La resolució de la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) en dictamen 4/2019 exposa que …als efectes de facilitar la participació ciutadana en el període d’informació pública, ha de comprendre el pressupost aprovat inicialment i la resta de la documentació que legalment ha d’acompanyar la proposta de  pressupost presentada per l’alcaldia al Ple i de què aquesta publicació s’ha de fer, com a mínim, mitjançant el web municipal, sens perjudici de què el Ple, en el moment d’aprovació inicial del pressupost, vulgui determinar algun altre lloc addicional d’exposició. En el cas de Girona no ha estat així i només s’ha fet exposició pública a través del BOP.

“Legalment, el pressupost aprovat inicialment pel ple, i la documentació corresponent adjunta, ha d’estar en exposició pública per un termini de 15 dies. Durant aquest període la ciutadania pot formular reclamacions. Observat el web municipal i el portal de transparència de l’Ajuntament de Girona, no consta que s’hagi publicat ni s’hagin penjat els documents pressupostaris, ni tan sols l’anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del pressupost” ha explicat la regidora i portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Els socialistes gironins defensen que “la transparència a l’Ajuntament ha de ser una de les màximes prioritats de qualsevol govern, i en aquest nou cas el govern hauria d’aplicar la transparència màxima i com a mínim la bàsica”. Els socialistes han presentat al·legacions al pressupost, la primera de les quals ha estat demanar que l’Ajuntament de Girona sigui un exemple de transparència i participació, i per tant, ha de posar a exposició pública el pressupost aprovat inicialment i que compleixi amb la llei i la normativa de transparència.

“Constatem doncs que no s’ha realitzat un tràmit essencial del pressupost com és l’exposició pública, i que caldria iniciar novament el procés per tal que hi hagués exposició pública amb la publicació al web municipal, previ a la seva aprovació definitiva. No només per criteris de transparència i voluntat d’informació pública, també per evitar possibles nul·litats i complicacions futures pel consistori arran de la no exposició pública de l’aprovació inicial del pressupost” ha conclòs Sílvia Paneque.

Sílvia Paneque

Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: