El PSC demana tres noves regidories, mecanismes de transparència i presència de l’oposició als òrgans municipals per aprovar el cartipàs de Girona

El PSC exigeix a CiU, com a condició per donar suport al cartipàs de l’Ajuntament de Girona, que apliqui criteris inexcusables de transparència, que asseguri el control de la gestió municipal als ciutadans i ciutadanes de Girona, que recuperi la regidoria de Cultura i que creï les específiques d’Ocupació i Participació Ciutadana. El grup municipal socialista planteja, també, l’eliminació del concert de places d’escoles bressol amb empreses privades; i l’establiment de criteris d’equanimitat en les retribucions dels regidors que permetin l’exercici de la política municipal a qualsevol ciutadà, sigui quina sigui la seva procedència i condició social o patrimonial.

Les condicions del PSC, ha explicat la portaveu socialista Sílvia Paneque, es fonamenten en tres blocs: Estructura de les regidories; control i transparència; i exercici de control i impuls per part de l’oposició.

El primer bloc implica que l’alcalde Carles Puigdemont recuperi la Regidoria de Cultura, ara integrada a l’Alcaldia, amb un regidor nomenat específicament i amb entitat pròpia. A l’hora, el PSC reclama la creació d’una Regidoria d’Ocupació que gestioni els 4,5 milions d’euros per a la creació de llocs de treball. Aquests 4,5 milions seran el resultat de la suma dels 2,5 anunciats per l’Alcalde com a cofinançament dels programes de la Generalitat en aquest sentit i els 2 milions per a la creació de llocs de treball directes procedents del mateix Ajuntament.

L’estructura del govern s’haurà de completar amb una Regidoria de Participació Ciutadana i la creació, a través de l’elecció democràtica dels seus components, de Consells a tots els barris perquè actuïn com a òrgans de màxima representació i interlocució.

El control i la transparència, que constitueixen l’eix del segon bloc de condicions del PSC, inclou que totes les adjudicacions d’obres, també les inferiors a 50.000 euros que per llei poden ser adjudicades per decret, se sotmetin a concurs públic; que les empreses públiques i mixtes de l’Ajuntament passin comptes anualment de la seva gestió en un ple monogràfic; que es convoqui un ple extraordinari de debat sobre l’estat de la ciutat ambla participació de les entitats i la ciutadania de Girona; que es publiqui l’indicador de diferència salarial entre els treballadors del municipi i s’asseguri que no sobrepassa la proporció d’1 a 5 establerta com a recomanable a les empreses socialment responsables; i que s’esculli el gerent a través d’un procés de selecció obert i de mèrits.

En el tercer eix, d’exercici de control i impuls per part de l’oposició, el PSC considera imprescindible assegurar la presència dels grups de l’oposició a tots els òrgans, patronats, taules i empreses municipals; i que aquesta presència sigui en benefici de la transparència i de l’acció de control que han d’exercir els grups opositors al govern.


Publicado

en

,

por

Etiquetas: