El PSC ha donat estabilitat al govern de Girona

El 23 de març va fer un any que el PSC, amb quatre regidors, va entrar al govern de Girona controlant una macroàrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat.

Com valora el primer any de govern de coalició amb CiU?
Vam entrar en un moment en què la institució estava vivint un gran desprestigi per tot el que havia passat. Ens vam plantejar l’entrada per donar estabilitat i fer que el govern funcionés, i crec que ho hem aconseguit. Hem donat estabilitat al govern de Girona. En aquest sentit estem molt satisfets.
L’entesa entre els dos grups és tan bona com volen fer veure?
Sí. Amb l’alcaldessa mantenim reunions setmanals de coordinació. Crec que totes dues vam entendre que la situació era complicada i valia la pena posar tot l’esforç per treballar coordinadament per al bé de Girona. Vindran anys en què les majories absolutes no existiran, i per tant tots haurem de fer l’esforç de treballar a l’entorn de projectes de ciutat comuns. Crec que és una manera de treballar de futur.
L’entesa es basa en una escrupolosa autonomia de les àrees que cada grup controla?
És cert que treballem amb autonomia, però d’acord amb el pla de govern. Som un sol govern amb dos motors. I quan sorgeixen nous temes els tractem en les reunions. A favor de Girona val la pena renunciar a alguns aspectes (que potser faríem diferent) per poder-los pactar amb CiU i impulsar-los de manera consensuada.
La tinenta d'alcalde de Girona, Sílvia Paneque, del PSC, a la plaça dels Mercaders al barri Vell de Girona
La tinenta d’alcalde de Girona, Sílvia Paneque, del PSC, a la plaça dels Mercaders al barri Vell de Girona. Foto: J.N.
Ha estat un any d’adaptació?
Els primers mesos sí que els vam dedicar a un coneixement profund de les àrees. En Drets Socials vam voler conèixer molt bé com s’havia anat construint el model els darrers trenta anys, per entendre’l bé i veure com podíem incidir-hi.
Sota la seva responsabilitat tenen matèries denses i molt importants, com l’atenció social, l’ocupació i la seguretat.
És una àrea gran però ens permet dues coses. Primer, aportar allò que considerem més important com a projecte polític: l’àmbit social i de convivència ciutadana i de construcció i cohesió dels barris. Segon, realitzar un treball transversal molt important. Algú pot pensar que Drets Socials i Seguretat no tenen gaire relació, i en tenen molta. Quan parlem d’ocupacions de pisos, per exemple, són seccions que treballen molt conjuntament. De fet, des de la part tècnica deien que aquesta gran àrea és un paraigua òptim per treballar, perquè són seccions molt relacionades.
Àrees com Igualtat i Joventut queden molt bé en qualsevol cartipàs, però sovint hi estan més per fer bonic que per dotar-les d’un contingut real.
Són justament dues seccions en què hem fet passos concrets. Vam fer el pla local de Joventut, un document de treball per aplicar polítiques concretes fins al 2019. I també hem fet el pla d’igualtat. A l’àmbit de la igualtat hi vaig voler donar un impuls molt important. S’ha impulsat el pla, s’estan assumint mesures de visibilització i pedagogia importants com el protocol de dol. O la campanya de visibilització de noms femenins, que alhora està vinculat al nomenclàtor i la UMAT (és un exemple de treball transversal). Estem treballant amb els PIE, els plans d’igualtat de les empreses que treballen per a l’Ajuntament de Girona, estem treballant en la feminització d’alguns àmbits de l’Ajuntament (per exemple les brigades)… Per tant, estem fent coses d’importància.
A part d’aquestes actuacions, què han tingut temps d’impulsar aquest any?
En el primer que vam actuar va ser en Ocupació perquè pensem que és la millor política social que podem fer. Vam establir que el Servei Municipal d’Ocupació fos un servei propi de l’Ajuntament, perquè és des de la proximitat que es pot donar una millor resposta als reptes de l’atur. Pensem que s’està fent bona feia.
Té dades objectives?
En l’informe de la situació laboral de fa dos mesos l’índex d’ocupabilitat en persones més grans de 45 anys amb més de dos anys a l’atur estem tres punts per sobre de la mitjana catalana. I és perquè hem posat l’accent en aquesta problemàtica gràcies al Girona Actua. És un programa municipal i de recursos municipals i per tant podem incidir en les capes de la societat on penses que hi ha un major problema. I en aquesta franja d’edat hi havia una problemàtica d’atur cronificat que derivava en molts problemes socials: d’habitatge, d’alimentació, d’atenció a la infància…
I per als dos propers anys?
El repte és continuar amb la disminució de l’atur, però una disminució real i no vinculada a contractes precaris. I sobre l’habitatge, tenim un protocol d’actuació per regularitzar les ocupacions de famílies que estan en perill d’exclusió.
I en seguretat?
Entesa com a convivència ciutadana, el gran projecte que volem impulsar els dos anys que queden de mandat és la figura del policia de barri a tot Girona. En alguns ja està implantat. Volem que el policia de barri sigui qui digui quins dispositius i en quines franges horàries s’han d’anar situant. Interpretem el policia de barri com un gestor de seguretat, perquè ells són els que millor coneixen el barri, i perquè la ciutat té realitats molt diferents.
Entrevista publicada al diari El Punt el dia 03-04-2017.

por

Etiquetas: