El PSC impulsa la creació d’una gran àrea de Drets socials, Igualtat i Treball com a part del pacte de govern a l’Ajuntament de Girona

Sílvia Paneque i Marta Madrenas, pròxima alcaldessa de la ciutat, han presentat avui l’acord, que es fonamenta en els 10 punts per Girona del programa electoral dels socialistes gironins. Paneque serà primera Tinent d’Alcalde.

En coherència amb la idea de ciutat ja expressada en el programa electoral, el PSC de Girona dóna  prioritat a la formació, el treball i la creació d’oportunitats com a eix bàsic del pacte de govern amb CiU que la portaveu del grup municipal socialista, Sílvia Paneque, ha presentat avui conjuntament amb la nova alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Amb la signatura de l’acord, el PSC es fa càrrec de l’àrea de nova creació d’Igualtat, Drets Socials i Treball; de la regidoria de seguretat i de Joventut i Universitat. , “Assumim les àrees de govern que donen sentit a les prioritats que hem expressat”, ha resumit la portaveu socialista Sílvia Paneque.

El PSC i CiU treballaran conjuntament a favor de Girona en base a al document de 10 punts per Girona  que Paneque, en representació del grup socialista, va entregar a l’equip de govern a l’inici de mandat: invertir un milió en plans d’ocupació a la ciutat; assegurar la cobertura de les beques menjador a inici de curs per a totes les famílies amb ingressos de menys de 1.400 euros al mes; convertir els barris en centres articuladors de la ciutat; vetllar pel compliment de les mocions aprovades al plenari; aplicació d’una estratègia global per reduir el trànsit rodat a la ciutat i fomentar el comerç de proximitat; donar entrada a l’oposició a les empreses mixtes, patronats i fundacions municipals; potenciar Girona com a capital cultural i universitària; agilitzar el projecte del nou Trueta i assegurar el valor en passatgers de l’aeroport de Girona; aplicació dels plans integrals de barris pendents de sant narcís, Girona Est, Devesa i les Pedreres; i vetllar per una Girona verda i sostenible.  Són 10 punts que, a la fi, restauren l’estabilitat de govern a Girona; asseguren treball, lleialtat, rigor i discreció; i rescaten la ciutat del bloqueig en la qual s’havia instal·lat arran del desacord en la confecció del cartipàs.

“Aquest pacte assegura estabilitat i estem convençuts que podem sumar malgrat la distància ideològica, a favor del Girona.  És compatible l’equilibri i el rigor amb la llibertat de criteri, des del respecte absolut en d’altres qüestions”, ha reflexionat la portaveu del PSC: “És un acord que serà profitós per la ciutat i els seus ciutadans. Tenim la ciutat al cap i Girona, la seva gent, és el nostre principi fonamental. Aquest repte és també una il·lusió i tenim la voluntat de construir una ciutat d’oportunitats”.

Paneque assumirà el càrrec de primera Tinent d’Alcalde i la regidoria de Convivència i Seguretat, alhora que coordinarà les responsabilitats que assumeix el PSC. Al mateix temps, l’arribada del PSC al govern de  Girona suposarà la creació de l’àrea d’Igualtat, Drets Socials i Treball: “Serà un instrument per garantir els drets de les persones a tots els barris”. La creació de l’àrea implica el trasllat d’Ocupació, fins ara a Promoció Econòmica “perquè la creació de llocs de treball és la defensa d’un dret i l’aval del desenvolupament personal i col·lectiu”.

El pacte inclou la voluntat d’impulsar Girona perquè faci un pas endavant com a ciutat universitària: “Potenciar els vincles amb la Universitat ens obrirà possibilitats per aprofitar les oportunitats que la mateixa ciutat és capaç de generar”


Publicado

en

,

por