Girona acumula 36 milions d’euros preparats per a projectes que no s’han executat en els darrers anys

El PSC lamenta que, any rere any, s’omplin els calaixos de diners aturats i de projectes que la ciutat necessita però que no veuen la llum

La portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha explicat avui en roda de premsa que l’Ajuntament de Girona acumula 36 milions d’euros preparats per projectes que no s’han executat en els darrers anys. Aquesta és la dada que es pot extreure de la liquidació del pressupost del 2020 de l’Ajuntament -la xifra exacta és de 36.309.158,18 euros-. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha recordat que el grup socialista ja porta més de tres anys denunciant aquesta baixa execució pressupostària “que fa que any rere any s’omplin els calaixos de diners aturats i de projectes que no veuen la llum”. “Cal que els ciutadans sàpiguen que a Girona hi ha inversions que queden sense fer no per manca de diners, sinó per manca de capacitat de gestió de l’actual govern”, ha afegit Paneque.

Paneque ha assenyalat que la baixa execució pressupostària és una circumstància “que no beneficia la bona gestió econòmica de la ciutat”. En concret, Paneque ha recordat que fa un any que ens trobem en una situació global molt delicada en la quan fins i tot el Banc Mundial té clar que cal desplegar recursos públics i reduir l’escletxa social. “Quan tot això passa, no és només que l’Ajuntament no hagi desplegat cap política expansiva, sinó que a sobre tenim aturats uns diners que la ciutat necessita”, ha manifestat Paneque.

La portaveu socialista ha desgranat les inversions aturades agrupades en quatre grans blocs: inversions a barris que cal executar de manera urgent; recursos pera a sectors vulnerables de la ciutat que cal fer arribar de manera urgent; recursos de Promoció Econòmica que cal utilitzar adaptats al moment Postcovid; i la millora de l’espai públic, una de les queixes més reiterades de la ciutadania gironina juntament amb la seguretat.

Paneque ha afegit que “és absolutament necessari i urgent mobilitzar aquests recursos per  millorar l’espai públic i tenir-lo en bones condicions, augmentar la seguretat, actuar per protegir el teixit econòmic de la crisi per la pandèmia; reduir la tragèdia de milers de persones que tenen necessitats bàsiques no cobertes i modernitzar els barris”. L’edil socialista ha destacat també que aquesta situació no es un fet puntual sinó que és fruit de que no s’hagi fet el que s’havia de fer “durant anys”. “Necessitem acció en comptes de paràlisi”, ha explicat Paneque, “Girona mereix aquesta oportunitat i sobretot ho mereixen els gironins i gironines”. 

Increment de la despesa publicitària

D’altra banda, en la línia de demanar una gestió acurada dels recursos municipals, des del grup socialista s’ha denunciat també el cost excessiu en comunicació que el govern de Girona ha aprovat per Decret d’Alcaldia, sense cap consulta ni notificació als grups municipals. “Es tracta de gairebé 300.000€ dels quals en desconeixem el retorn o impacte real per la ciutadania i l’economia gironina”, ha explicat la regidora Bea Esporrín.

Segons ha detallat Esporrín, el pla de publicitat preveu gastar gairebé 33.000 EUR al mes en publicitat institucional, quan la despesa al 2020 va ser de 12.150 EUR al mes i la de 2019 de 15.400 EUR al mes.  D’aquesta manera, tal com ha explicat Esporrín, “el cost en publicitat institucional per al 2021 serà el doble que el de 2019 i gairebé el triple que el de 2020. Un cost desproporcionat, més encara tenint un pressupost prorrogat i tantes coses a millorar”.

El Pla consta de 30 campanyes genèriques i Esporrín ha lamentat que “té el problema que sembla pre-pandèmia, ja que només incorpora una campanya de salut, destinada a salut pels joves”. La regidora socialista ha lamentat també que només es dediqui una campanya a la promoció d’actituds cíviques, segures i de respecte per al medi ambient i ha assenyalat que es podia haver inclòs una campanya per la gent gran, per tal de pal·liar la solitud i vetllar per la seva salut, publicitant el programa d’atenció a domicili, la teleassistència i altres serveis, que té 250.000 EUR de romanents del 2020.

Bea Esporrín ha manifestat que l’increment de la despesa publicitària no ha suposat cap innovació. “D’una banda, doncs, s’augmenta la despesa, i d’una altra es planteja un pla continuista sense campanyes innovadores”, ha sentenciat.

Informe de Fiscalització

Juntament amb la liquidació del pressupost hi ha l’informe de fiscalització. El regidor Jordi Calvet ha explicat que des de intervenció s’han detectat 14 omissions de la funció d’intervenció dels quals 10 són a d’organismes vinculats a l’ajuntament. “Per tant”, ha explicat Calvet, “és obvi que cal millorar la transparència i el control en aquests organismes”. “La majoria dels temes assenyalats a l’informe tenen a veure amb la contracció, com és el cas de contractacions verbals o prorrogues tàcites de contractes”, ha afegit el regidor.

D’altra banda, també alerta, per tercer any consecutiu, de l’incompliment de la Llei 39/2015 respecte a l’administració electrònica, en relació als organismes autònoms i consorcis adscrits, que actualment no compten amb un gestor documental d’expedients, dificultant de forma extraordinària la funció interventora i la seguretat jurídica de l’activitat administrativa. “És urgent, doncs, la implantació del gestor documental per donar solució a aquesta observació”, ha assenyalat Calvet.

En el mateix informe s’indica que hi ha 45 resolucions adoptades per l’Alcaldessa amb objeccions, així com dues resolucions o decrets amb dictàmens contraris per part de l’interventor. Una té a veure amb la neteja viaria Una té a veure amb el contracte de la neteja viària de 10.800.000 EUR, i l’altre amb subvencions. “Des del PSC demanem que aquestes maneres de procedir s’eradiquin de manera urgent per part del govern”, ha reclamat el regidor socialista.

Roda de premsa sobre la liquidació del pressupost 2020. D’esquerra a dreta, Jordi Calvet, Sílvia Paneque, Bea Esporrín i Joan Antoni Balbín