Girona ja disposa de Taula d’Emergència Habitacional entre Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Girona

  • La Taula d’Emergència Habitacional, que es convocarà periòdicament a Girona, entre Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya, és una eina per donar solucions més ràpides i àgils a famílies que no tenen cap habitatge.

La Mesa de Valoració per a situacions d’emergència econòmiques i socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’ha reunit aquest matí per primer cop a Girona. La primera tinenta d’alcaldia, Sílvia Paneque, ha arribat a un acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal que Girona tingui Taula d’Emergència habitacional composta per aquestes dues institucions, fet que suposa “un pas endavant gegantí per tal de donar respostes solvents i àgils a les famílies que a causa de dificultats gravíssimes busquen un habitatge de lloguer social”.

Fins ara, la Taula d’Emergència Habitacional es reunia a Barcelona i rebia les propostes de la Comissió d’Adjudicacions d’Habitatges d’Inclusió de l’Ajuntament de Girona. Des del 2013, aquesta Taula havia permès adjudicar cinc habitatges a famílies que van voler viure a fora de la ciutat. L’Ajuntament de Girona trametia el casos de necessitat d’habitatge i d’emergència que no es podien cobrir des del parc municipal. Un cop rebuda la sol·licitud, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en feia la resolució i l’adjudicava. Però hi havia alguns problemes d’aquest procés, tant el temps de resposta que podia ser d’uns quatre mesos, com també que l’oferta d’habitatges era fora de Girona.

La primera tinenta d’alcaldia, Sílvia Paneque, ha arribat a un acord aquest mes de juliol amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’obrir la Taula d’Emergència Habitacional a la ciutat de Girona. “Aquest nou acord amb la Generalitat mobilitza totes les institucions catalanes implicades en l’adjudicació de lloguer social per garantir aquest dret essencial. La Taula d’Emergència Habitacional de Girona mobilitzarà més recursos compartits, agilitzarà els tràmits, donarà resposta d’habitatges buits de Girona per a famílies que viuen a Girona i, tot això, repercutirà i pal·liarà els problemes veïnals i de comunitat allà on hi ha habitatge buit als barris”.

L’acord, entre l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya, que s’ha materialitzat a la primera reunió de la Taula d’Emergència Habitacional de Girona a la sala Renart de l’Ajuntament de Girona a dos quarts d’una, permetrà segons Judit Espuche, directora de l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, “que les famílies puguin quedar-se a Girona i no hagin de marxar a qualsevol altre municipi, representa un canvi molt positiu a favor d’aquestes famílies. El trasllat a un altre municipi per poder adquirir un habitatge suposava un gran esforç per a les famílies que ja tenien una vida establerta a la nostra ciutat”. Espuche afegeix que “moltes vegades aquestes famílies no estaven disposades a fer aquest trasllat. La Taula d’Emergència Habitacional ha d’aportar solucions a Girona, més àgils i fer-nos més forts en la resposta als problemes habitacionals”.