L’ Ajuntament de Girona potencia i amplia el programa “Lloguer just” de la Generalitat – Ajuntament de Girona

  • L’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona (OMH) ha tramitat un 57,5% més de noves sol·licituds que l’any anterior amb més informació, transversalitat i per mitjà d’eixamplar els criteris

L’Oficina Municipal d’Habitatge (OMH) ha tramitat un total de 956 sol·licituds per fer front al pagament de lloguer, conegut com a “Lloguer Just”, 318 de les quals corresponen a renovacions, i 638 corresponents a noves sol·licituds. En comparació a l’any anterior aquestes dades suposen un increment del 57,53% de noves sol·licituds. “Amb plena consciència que l’habitatge és excessivament car en comparació amb el salari mitjà, l’àrea d’Igualtat i Drets socials ha posat tots els mitjans per incrementar la demanda de sol·licituds de Lloguer just a la Generalitat”, ha dit Sílvia Paneque.

L’Ajuntament de Girona ha aconseguit ampliar les sol·licituds, en primer lloc, perquè s’ha derivat persones que han acudit a l’Ajuntament per qüestions de justícia social a l’OMH per tal que pogués demanar aquest ajut. El Lloguer just determina que es paguin un 30% del salari del llogater. L’àrea d’Igualtat i Drets socials s’estructura de manera horitzontal i amb un diàleg permanent entre els diferents departaments, circumstància que ha permès una major transversalitat i tenir línies de suport diverses als diferents problemes que un ciutadà o ciutadana concret pateixi.

En segon lloc, la planificació realitzada pels tècnics del municipi ha permès que des del primer moment que es va obrir la subvenció fins a l’últim segon, s’hagi millorat la metodologia de tramitació i s’ha aconseguit el resultat de reduir el temps per demanar l’ajut de mitja hora a cinc minuts. “Això ens ha permès entrar més sol·licituds i aprofitar tant com ens ha estat possible els recursos per habitatge de la Generalitat”, ha afirmat Paneque. I, per últim, s’han entès els criteris demandats pel govern català de la manera més oberta possible i aconseguir que el Lloguer just sigui una opció per al major nombre de persones possible.

Un cop processades aquestes sol·licituds, s’establirà una fase de requeriments i gestió documental que durarà fins aproximadament principis del mes d’octubre.  L’Ajuntament preveu que les resolucions definitives per part de la Generalitat de Catalunya estiguin a finals de Novembre. Aquestes prestacions econòmiques es destinen a fer front al  pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària i per a persones aturades de llarga durada.