L’ Ajuntament de Girona vol potenciar que els centres cívics esdevinguin espais de barri per construir ciutat – Ajuntament de Girona

La Xarxa de Centres Cívics de l’Ajuntament de Girona vol que mitjançant la coproducció entre entitats i centres cívics i una programació viva durant tot l’any, els centres cívics es consolidin plenament com a espais de trobada de barri per fer ciutat

L’Ajuntament de Girona ha anunciat la voluntat de fer dels centres cívics espais de trobada o llocs comuns de diàleg permanent que pertanyi al conjunt de la ciutadania, des d’on es facin propostes de barri que construeixin nous projectes de ciutat. La regidora de Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l’Ajuntament de Girona ha destacat que “els centres cívics són espais de ciutat per fer ciutat i des de la Xarxa de Centres Cívics hem de vetllar per garantir que els espais, els recursos i les possibilitats estiguin a mans de tots els ciutadans de manera permanent i contínua”. I ha afegit: “Volem que els centres cívics tinguin més activitats, siguin espais transversals de grups de persones diverses, els projectes es facin des dels barris, de manera coparticipada, i obrir les propostes fetes per la gent des dels Centres Cívics a espais diferents dels barris”.

En aquesta línia Paneque ha explicat que l’Ajuntament de Girona vol destacar quatre eixos principals per dur a terme aquest propòsit. El primer, que la programació de la xarxa de centres cívics sigui viva, constant i ininterrompuda per a desenvolupar projectes a l’entorn de la cultura, l’esport, l’art, la dansa etc. durant tot l’any. El segon, que la programació sigui transversal i oberta a tota la gent, d’edats, de gèneres o de condicions diferents, amb el propòsit de fer que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin un espai on sentir-se lliures i participar en el continuo transformar-se de la ciutat. El tercer, fomentar la coparticipació entre la xarxa de Centres Cívics i les entitats i ciutadania, que enguany ja ha augmentat un 8,5% respecte l’any anterior, per tal d’oferir una programació feta des del barri per al barri. I, per últim, exportar algunes de les activitats dels centres cívics a espais oberts, als carrers i places de Girona, per tal de cercar nous formats i participants

Per mostrar que aquest projecte s’inicia amb el treball fet des dels Centres Cívics de Girona, tres dels set directors de Centres Cívics han presentat aquest projecte col·lectiu. A més, han dit que aquestes línies ja s’han començat a aplicar a la programació d’estiu, que porta el lema “Estiu Viu”. Així, Pau Martinell, director del Centre Cívic Pont Major, ha fet incís en el dia a dia de la programació que es duu a terme dins dels centres cívics, com tallers, cursos i exposicions; i ha fet constar que la demanda d’aquest tipus d’experiències és cada vegada més freqüent. Pere Madrenys, director del Centre Cívic Pla de Palau, ha destacat les activitats que s’inclouen a “Viu l’estiu a les places” que neix de la idea d’aprofitar l’estiu com una bona època per realitzar les activitats en espais oberts per conèixer l’entorn i la realitat dels diferents barris. Marta Roura, directora del Centre Cívic Santa Eugènia, ha constatat que les activitats d’estiu que s’organitzen des dels centres cívics tenen una doble intencionalitat, la de dinamitzar espais oberts de barri i la de fer participar a la ciutadania; I l’Anna Cornet, membre de l’Associació Kilalia que, com exemple ’entitat que coprograma amb la xarxa de centres cívics, ha presentat el projecte “Teixint somnis pel barri” que fomenta, mitjançant el teatre social, vincles intangibles entre ciutadans i ciutadanes i ciutat.

Enguany s’ha programat un total de 253 activitats, un 25% més respecte l’anterior. D’aquestes activitats, el 62%, estan organitzades per entitats i associacions dels diferents barris de la ciutat, un 21,5% han estat impulsades directament pels centres cívics i un 16,5%, el que suposa un increment del 8,5%, han estat de creació i desenvolupament mixt entre entitats i la xarxa de Centres Cívics, novetat d’enguany, ja que anteriorment no s’havia utilitzat aquesta fórmula de programació col·lectiva.

Podeu consultar la programació de l’estiu al següent enllaç.