MANIFEST DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER DEMANAR EL DESENVOLUPAMENT D’UN PROTOCOL ESPECÍFIC EN L’ÀMBIT EDUCATIU SOBRE ASSETJAMENT ESCOLAR PER ORIENTACIÓ SEXUAL O IDENTITAT DE GÈNERE

Davant la gravetat dels fets ocorreguts el passat 24 de desembre, arran de la mort a Barcelona d’un jove de 17 anys com a conseqüència de la situació causada per un assetjament motivat per la seva condició sexual, els grups municipals representats a l’Ajuntament de Girona volem deixar palès el nostre rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, color, sexe, idioma, religió o de qualsevol altra mena.

Per això, des de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Girona hem acordat els següents punts:

  • Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere.

  • Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi reglamentàriament la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència i la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovades totes dues pel Parlament, i que hi destini una partida en el següent exercici pressupostari per tal de desenvolupar-les de manera efectiva.

Girona, 20 de gener del 2016

 


Publicado

en

,

por