Pla contra la discriminació de gais i lesbianes, a Girona (Jordi Nadal, El Punt Avui)

  • Es preveu un paquet d’accions que contempla la formació i conscienciació de personal municipal i ciutadans
  • L’Ajuntament crearà un nou protocol de suport i un servei d’atenció al col·lectiu LGTB

L’Ajuntament de Girona està a punt de posar en marxa un pla d’acció per posar fi a la discriminació de les persones del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i Intersexual). El pla presenta diverses línies de treball concretes, com la formació del personal de l’Ajuntament de Girona que té tracte amb la ciutadania en el seu àmbit laboral, millorar el servei a persones que pateixen situacions de discriminació per la seva tendència sexual, o la participació en el projecte Divercity de la Universitat de Barcelona (UB) per prevenir i combatre l’homofòbia i la transfòbia.

Pel que fa a la formació del personal municipal, es farà un curs de sis hores per a 25 persones a fi de sensibilitzar i donar a conèixer el col·lectiu LGTBI, informar-los de la normativa legal i les seves implicacions en l’àmbit local.

Es crearà també un protocol d’actuació per casos de discriminació a causa de l’orientació i identitat sexual, partint del que ja es va elaborar el 2011 per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de l’assetjament sexual. El pla disposa també d’un vessant divulgatiu –a banda dels cursos per als funcionaris–. Serà a través de la inclusió de propostes formatives per a la ciutadania en general en el marc de recursos educatius de l’Ajuntament de Girona. Les entitat LGTBI proposaran les accions formatives a emprendre. L’Ajuntament crearà, a més, un servei d’atenció al col·lectiu per tractar de manera més directa els casos de discriminació per raó d’orientació sexual.

La regidora d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque, va dir que l’objectiu d’aquestes accions és “treure el màxim rendiment possible al fet d’entendre la diversitat com una riquesa”. Destaca, a més, la necessitat del pla per fer front a les situacions de discriminació que pateixen algunes persones. El pla d’acció, elaborat pel consell municipal LGTB es portarà a ple, presumiblement al del juny, per a la seva aprovació.

Un concurs d’espots

Una de les accions que s’emprendrà té un vessant cultural. Serà la convocatòria d’un concurs d’espots per a joves, amb el títol Igualats. Aquest concurs té el propòsit de contribuir a desenvolupar l’esperit crític dels joves en relació amb els rols estereotipats sexistes, homòfobs i discriminatoris de la societat —per exemple al món de la publicitat—a fi que les pràctiques comunicatives treballin a favor de la igualtat.