Sílvia Paneque demana a la Generalitat que no elimini la línia de P3 a l’escola Sagrada Família de Girona

La socialista ha presentat una proposta de resolució per instar el govern de la Generalitat d’ERC i de Junts que mantingui els grups de P3 al curs 2021-2022 a l’escola per la seva complexitat

La diputada socialista, Sílvia Paneque, ha presentat una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern de la Generalitat a mantenir els grups de P3 actuals de l’Escola Sagrada Família de Girona Est. “Aquesta escola està situada a la zona est de la ciutat, té indicadors socioeconòmics d’alumnat en risc de pobresa i té moltes famílies en situació de vulnerabilitat. Els centres educatius representen en molts casos els únics espais educadors del barri i això hauria d’implicar no reduir els recursos ni eliminar el servei actual de P3”, ha explicat la diputada socialista.

Sílvia Paneque ha explicat que “el Col·legi Sagrada Família de Girona té en aquest moment nou alumnes de P3 considerats de necessitats especials educatives (NEE): 7 de tipus socioeconòmic i 2 del tipus A+B, un amb dictamen TEA i un segon en valoració. Si es redueix una línia de P3 tal com s’ha notificat segons Resolució EDU/1806/2021 de 8 de juny, aquest centre educatiu es veurà obligat a unificar P3 i P4 superant els 25 alumnes per aula. Aquesta situació ja no és l’adient i empitjora si tenim en compte que hi ha infants amb unes necessitats i atenció particular”.

Els socialistes consideren que reduir ràtios i no eliminar línies en aquesta escola de la zona est de Girona és especialment important, ja que les etapes educatives afectades són fonamentals pel desenvolupament futur de l’infant en l’àmbit acadèmic i en competències bàsiques. Els socialistes també han recordat que en els últims cursos la matrícula viva d’aquest centre ha augmentat i aquesta decisió podria afectar negativament el conjunt de l’escola. També cal tenir en compte que la por generada per la Covid té importància encara avui i les famílies han de veure l’escola com un entorn segur. El descens de matrícules en el que se sustenta la decisió del Departament d’Educació és un moment puntual i, en canvi, la decisió perjudicaria molt l’escola.

“Aquesta escola concertada és totalment atípica a la nostra ciutat per la tipologia de famílies usuàries. Fa més de 55 anys que desenvolupa activitat educativa i està absolutament arrelada al seu entorn. Les famílies no paguen per activitats complementàries a les educatives, no tenen possibilitat de fer-ho, i s’ha de destacar la seva implicació en tots els projectes comunitaris i especials en educació i entorn” ha conclòs Paneque.

La proposta de resolució socialista demana exactament: mantenir de cara al curs 2021-2022, a l’escola Sagrada Família de Girona, el mateix nombre de línies de P-3 i també els altres cursos  que tenen actualment. Aquestes decisions, que demana el PSC, són imprescindibles per reduir les ràtios alumnes/unitat i alumnes/professor, disminuir el fracàs escolar i millorar la qualitat de l’educació que s’hi imparteix.

Sílvia Paneque

por

Etiquetas: