Sílvia Paneque vol aprovar que es garanteixi que tots els infants i joves tinguin els llibres de text a Girona

Els socialistes gironins proposen la creació d’un banc de llibres per garantir que les famílies amb dificultats es puguin beneficiar d’un ajut per obtenir el material escolar i els llibres de text a les escoles i instituts

Els socialistes gironins, ha dit la portaveu Sílvia Paneque, “proposem la creació d’un banc de llibres gestionat per la comunitat educativa de cada centre que garanteixi la gratuïtat dels libres”.  Aquesta proposta és un ajut a les famílies, segons rendes familiars, la meitat del qual es rep a l’inici del curs i es finalitza el pagament quan la família retorna els llibres en bones condicions al banc de llibres, i d’aquesta manera, se’n pot tornar a fer ús el següent curs.“Demanem que es destini una partida per tal que tots els infants i joves de Girona puguin adquirir el material escolar per aquest nou curs” diu la portaveu Paneque.

La proposta dels socialistes es basa en la creació d’un ajut de 300 euros que s’apliqui a les famílies amb dificultats de manera progressiva en funció de la renda familiar, a partir d’un sistema similar al que s’aplica en la tarificació social de les quotes de les escoles bressol. Un 50% d’aquest ajut estaria atorgada a l’inici del curs escolar, per tal d’adequar la partida pressupostària pertinent, i el 50% restant s’entregaria en el moment del lliurament dels llibres al centre escolar al finalitzar el curs.

Paneque recorda a més a més que aquesta és una sortida d’urgència, però que en realitat el deure i la responsabilitat d’evitar aquestes situacions ha estat i és de la Generalitat. “L’equip de govern ha d’exigir a la Generalitat que reestableixi la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de llibres de text i material escolar per a l’alumnat d’educació primària i secundària escolaritzat en centres sostinguts amb fons públic i que instauri el finançament de les activitats de les AMPA com el servei d’acollida o les extraescolars. Un estudi realitzat per CCOO advertia de la caiguda d’un 33% en la inversió per alumne” conclou Paneque.

Girona ha anat perdent posicions en comparació amb d’altres municipis catalans en relació a ingressos mensuals per família, quan tradicionalment sempre havia estat entre els primers llocs. La crisi econòmica i la manca de treball han incidit clarament en la disminució de la renta familiar disponible a Girona. “La crisi econòmica i la manca de treball ha incidit clarament en la disminució de la renda familiar disponible a Girona, les famílies han vist reduïts els seus ingressos un 3’5%” esmenta Paneque.

A aquesta circumstància vinculada a la crisi econòmica i a la manca de treball, s’hi afegeix la caiguda en picat dels ajuts de la Generalitat a les famílies en dificultats per garantir la igualtat d’oportunitats i de mèrit a l’escola. La portaveu dels socialistes gironins ha afirmat que tenint en compte el número de beques menjador i el còmput de trams de la renda familiar disponible a Girona pot haver a l’entorn d’uns 1.500 infants i joves que no tenen opcions per estudiar com ho fan els seus companys de classe. “Per això, hem demanat que l’Ajuntament de Girona garanteixi la igualtat d’oportunitats a l’escola dels infants i dels joves, s’asseguri que tots els infants i joves tinguin els llibres de text i material escolar a l’educació primària i secundària. L’educació és la base del progrés en qualsevol nació o país”.


Publicado

en

,

por

Etiquetas: