Congelem impostos per créixer i per a l’equilibri social (El Punt Avui)

Sílvia Paneque (PSC) , 1a tinenta d'alcalde i responsable de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat del govern de coalició amb CiU Portaveu del PSC-CP

SÍLVIA PANEQUE I M.ÀNGELS PLANAS

Avui es porta a aprovació del ple de Girona les ordenances fiscals per a l’any 2017, on, de nou, es congelen impostos i taxes. Aquesta decisió s’ha pres pensant en el ciutadà, perquè, tot i que les circumstàncies econòmiques són millors, aquestes no estan plenament consolidades. Aquest govern té com a prioritat les persones, l’atenció i protecció de la ciutadania, amb especial cura dels més desafavorits socialment i econòmicament, i aquestes ordenances volen precisament apuntalar aquest progrés econòmic i social.

Un ciutadà pagarà l’any que ve el mateix que aquest any en el rebut de l’IBI. Els ciutadans també pagaran el mateix en el rebut d’impostos dels vehicles, de l’impost sobre construccions, de l’IAE i de les plusvàlues. Això ho podem fer gràcies a una gestió econòmica rigorosa i solvent, que ha permès tenir una hisenda prou sanejada per poder tenir màxima protecció i cautela amb els impostos a les persones, d’una banda, i protecció del creixement i progrés de la ciutat, d’una altra banda. L’objectiu últim d’aquesta congelació de la pressió fiscal és que Girona i la seva gent avancin amb pas ferm en el camí de la dinamització econòmica, la generació d’oportunitats i l’equilibri social.

Ens referim, per exemple, a les bonificacions en el rebut de l’IBI que per primera vegada beneficiaran les famílies monoparentals. Com que la normativa, la llei d’hisendes locals, no ens permet aplicar exempcions, portarem a terme bonificacions a través de subvencions que les famílies hauran de sol·licitar. Ens trobem, per tant, davant una proposta d’ordenances que inclou una mesura important que realça les famílies monoparentals i les equipara de facto a les famílies nombroses. Com dèiem, les persones com a prioritat.

Especial cura hem tingut i continuarem tenint a l’hora d’establir contribucions impositives a les persones i les famílies en risc d’exclusió social. Pels gironins i gironines que a causa d’una situació perllongada d’atur no puguin pagar factures bàsiques per tenir una vida digna, aquest Ajuntament ja realitza i continuarà utilitzant un sistema de condonació total de l’impost, previ informe municipal. Volem que les ciutadanes i ciutadans que afronten dificultats es beneficiïn d’exempcions de caràcter social, alhora que aquest Ajuntament es manté compromès amb les entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre i amb fi social per obrir-los les portes dels equipaments públics de caràcter cívic de bat a bat sense cap cost o taxa.

Les ordenances afecten molts àmbits. Es crea la nova taxa, per exemple, per gravar en més quantitat nous esdeveniments a la Devesa. D’aquesta manera volem afavorir altres emplaçaments i augmentar la protecció de la Devesa, en línia del que planteja el futur pla especial i per potenciar la seva condició de parc urbà. I com que traurem els cotxes de la Devesa, com a alternativa plantegem fer gratuïta la primera hora d’aparcament a la nova zona verda de davant de la Sala de Ball els dies de mercat, que són els de màxima intensitat de vehicles en aquesta zona. També aplicarem una exempció del 100% del pagament de les zones blaves i verdes per als vehicles elèctrics, una aposta en favor de la reducció de la contaminació de l’aire i acústica, per assolir els objectius del pla de mobilitat urbana aprovat el 2014 amb el consens i la satisfacció del sector. I augmentem les bonificacions en rehabilitació d’habitatges i en ampliacions de locals comercials.

Els que acabem d’exposar són alguns, potser els més significatius, dels canvis introduïts en les ordenances fiscals del 2017. L’estat sanejat dels comptes municipals, que s’ha aconseguit i mantingut per mitjà de contenció en la despesa, ha permès presentar una proposta amb el màxim esforç per beneficiar el conjunt de la ciutadania: congelació d’impostos i taxes. Una mesura que ens permet continuar posant les persones al damunt de les nostres prioritats.


Publicado

en

por

Etiquetas: