El Ple aprova la moció del PSC per introduir els arbres i la natura com a eina contra el canvi climàtic a Girona

El Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar ahir la moció socialista per introduir els arbres i la natura com a eina contra el canvi climàtic, i perquè es faci una ordenança reguladora de l’arbrat i un Pla director de l’arbrat per formentar entorns urbans de qualitat.

En la seva intervenció en defensa de la moció, Bea Esporrín va explicar que l’arbrat, és un element essencial de la trama urbana, amb molts beneficis per la ciutat, de caràcter ambiental, social, paisatgístic, ecològic i econòmic. ” Aporten beneficis per a la salut i benestar de tota la comunitat i per tant, augmentar i millorar els entorns naturals urbans és una bona pràctica municipal que millora la qualitat de vida de la ciutadania”, va explicar Esporrín. “La FAO assegura que els arbres urbans poden proporcionar beneficis que tenen un retorn d’entre dues i tres vegades el que costa la inversió en plantació i manteniment”, va afegir.

Esporrín va recordar, però, que l’arbrat no està exempt de riscos i que a Girona sovint cauen branques o bé exemplars sencers i que, per tant, la cura de l’arbrat és un tema seriós. I va afegir que la gestió de l’arbrat és complexa i que a nivell de contractació, a l’Ajuntament hi ha diferents contractes, cosa que complica la gestió. “La cura de l’arbrat suposa més de 2,5 milions d’EUR anuals en manteniment, que les empreses adjudicatàries duen a terme segons els seus criteris, basats en la interpretació dels plecs, ja que no es disposa d’una ordenança ni un pla director sobre l’arbrat viari que estableixi les directrius que cal seguir”, va advertir Bea Esporrín.

“Estem convençuts de la importància de l’arbrat per a la salut de la ciutat i els seu habitants, i també que els entorns naturalitzats cada vegada seran més rellevants, i per això és necessari disposar d’eines que permetin establir criteris i directrius que defineixin l’arbrat urbà com a sistema i estructura, com element cohesionador per la ciutat i, que la doti amb una eina més per lluitar contra els reptes del canvi climàtic”, va explicar la regidora.

A més, l’arbrat viari té identitat i valor propis, pel qual cal que sigui protegit i gestionat en el seu conjunt, posant èmfasi en la necessitat d’assegurar-ne la seva vitalitat i manteniment i, quan entri en fase de senectut, la reposició, per evitar riscos per la ciutadania, com la caiguda de branques o del propi arbre.

La conscienciació i educació en el coneixement i importància de l’arbrat urbà també és molt important, i per això a la moció el PSC també proposava que s’adoptin estratègies perquè la ciutadania participi en la cura de l’arbrat, així com l’adhesió a la “Declaració del dret de l’arbre a la ciutat” (o carta de Barcelona), de 1995, com ja han fet ciutats com Barcelona, Gavà, Salou, Tàrrega, Terrassa, Vic, València, Lleida, Mataró, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Bilbao, Jerez de la Frontera, Santander, Sevilla, Toledo o Santa Cruz de Tenerife; així com participar al “Trees in Cities Challenge”, promoguda per la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa i de la qual en formen part nombroses ciutats d’arreu, com Niça, Lausanne, Vilnius, Barcelona, Madrid, Linz, Sofia, Victoria, Vancouver o ciutat de Mèxic.


Publicado

en

por

Etiquetas: