El PSC aconsegueix tirar endavant per unanimitat la recuperació del Consell de les Arts i la Cultura

Tots els grups van donar suport en el Ple de Girona a una moció socialista que proposava recuperar el Consell de les Arts i la Cultura, iniciar un diàleg amb aquest consell i el món cultural per implementar mesures de suport al món cultural i estudiar la necessitat de fer un nou Pla Estratègic de Cultura  

El grup socialista a l’Ajuntament va aconseguir el suport de tots els grups municipals per tirar endavant la recuperació del  Consell de les Arts i la Cultura. El PSC va presentar una moció en la qual, a més d’aquesta mesura, es proposava també “iniciar un diàleg amb el Consell de les Arts i la Cultura, en sessió oberta i participativa amb el món cultural, per implementar al més aviat possible accions de suport al món cultural”. Així mateix, la moció també preveia “proposar al Consell de les  Arts i la Cultura a Girona que estudiï la necessitat de fer un nou Pla Estratègic de Cultura de Girona, tenint en compte les diagnosis i recomanacions existents, com el mapa cultural, el Pla d’Ordenació Museístic de Girona o els estudis i treballs del PECT”.

En la part expositiva de la moció, el grup socialista recordava que “la cultura defineix la ciutat de Girona i forma part del seu patrimoni immaterial”, així com el fet que la Cultura “ha estat, a més a més, una de les claus de volta de la força turística de la ciutat i, per això mateix, un element central de progrés”. 

La proposta del grup socialista partia del fet que la recuperació del Consell de les Arts i la Cultura és l’instrument idoni per impulsar de nou la vessant cultural a Girona i que ara és el moment oportú per recuperar el Pla Estratègic de Cultura,  un projecte necessari, però abandonat des de l’any 2009. En la moció, el grup socialista recordava que el govern d’esquerres va aprovar el Pla Estratègic de Cultura l’any 2009 i va definir-lo com un full de ruta que va implicar tots els agents de la ciutat en un marc comú per establir uns objectius compartits. “Per aquest motiu, el text final va ser un pacte, resultat d’un llarg procés de debat i deliberació entre el conjunt de persones del món cultural a Girona”, assenyala la moció.

La regidora Mònica Ferrer, que va defensar la moció en el ple, va explicar que el moment actual és l’adient per recuperar el Consell, “perquè permet implantar en breu accions a favor de projectes culturals i artístics en l’actual situació de dificultat provocada per la COVID, i també perquè permet pensar estratègicament el futur en un temps de canvis profunds i que han afectat especialment al sector cultural”.

Ferrer va assenyalar que el grup socialista concep aquest procés “no només per recuperar la cultura com una de les propietats que defineix a Girona, sinó com un node estratègic de progrés”. “La proposta és un treball participatiu entre institucions, entitats, ciutadania i el paper clau del Consell de les Arts i la Cultura a Girona. Incloure el conjunt del món cultural a Girona és prioritari, perquè és la manera d’avançar junts i, per tant, presentar una proposta més forta, consensuada, transversal i compartida”, va explicar la regidora socialista.

En la moció es considera també que la metodologia de treball del Pla Estratègic és l’adequada per enfortir el món de la cultura a Girona i que s’ha d’impulsar un nou acord municipal de tots els grups municipals que serveixi per unir enlloc de separar i per fixar els representants dels diferents sectors de la cultura a Girona. Pel que fa al nou Pla Estratègic, aquest s’hauria de fer en la fase d’anàlisi -en la qual serà d’utilitat el Mapa Cultural de Girona- i d’establiment de les línies mestres a seguir els propers anys.

Aquesta etapa hauria d’incloure la ciutat a l’àrea metropolitana i la lògica local i global. També es demana en la moció que es faciliti al Consell tot el suport logístic per realitzar un treball a fons per proposar mesures immediates i iniciar el treball sectorial amb totes les branques de la cultura a Girona. I, per últim, assegurar el compromís de l’Ajuntament de Girona amb la implementació de les accions establertes en aquest Pla Estratègic.