El PSC de Girona vol més recursos per a l’atenció integral de persones sense llar

Els socialistes han presentat una moció que demana més implicació de la Generalitat i la Diputació en els recursos o el cens de les persones sense llar a la ciutat

El PSC de Girona ha presentat una moció perquè l’Ajuntament destini més recursos al desenvolupament d’una estratègia d’atenció integral a les persones sense llar de la ciutat. “L’Ajuntament hauria de tenir prevista la inserció plena en la societat d’aquelles persones que es troben en situació de pobresa i d’exclusió social, o en risc de patir-la, especialment de les persones sense llar. En aquesta moció proposem el desenvolupament d’una Estratègia d’Atenció Integral a les persones sense llar” ha explicat el regidor socialista Quim Ruhí. “Reconeixem i valorem la feina de les entitats socials professionalitzades i voluntàries i de l’Ajuntament de Girona que des del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” i altres recursos com són els dispositius residencials, i, a través de campanyes d’hivern i de les setmanes de sensibilització, intenten donar resposta a les necessitats de les persones sense llar. Girona com a capital de la província pot ser un pol d’atracció per a les persones sense llar. És per això, que l’abordatge de la situació no pot recaure exclusivament en l’Ajuntament de Girona sinó que ha de comptar amb més recursos de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya” ha indicat el regidor Ruhí. El pressupost del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” de l’any 2021 ha estat d’1.417.425 euros. L’Ajuntament de Girona hi aporta el 70,5%, la Diputació de Girona el 12,7% i la Generalitat el 10,24%; la resta, l’Ajuntament de Salt, Càrites Diocesana i aportacions en espècie de la Fundació Tomàs Lorenzana, el Patronat de la Santa Creu, la Secretaria d’Habitatge i anònims. “El govern de l’Ajuntament de Girona ha de dissenyar una estratègia d’atenció integral a les persones sense llar. La direcció d’aquesta estratègia ha d’anar orientada a fer un treball transversal de totes les àrees de govern de la ciutat, que ha de comptar amb la participació d’entitats públiques i privades, així com d’especialistes en el treball de persones sense llar” ha conclòs el regidor socialista. Els quatre punts d’acord de la moció insten el govern municipal a dur a terme totes les accions que consideri oportunes per aconseguir una major implicació en el finançament dels programes d’atenció a les persones sense llar per part de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar els recursos existents com el programa “Housing First” o de crear-ne de nous, com el d’un Centre d’Atenció de baixa intensitat que ofereixi un servei de pernoctacions; realitzar el cens de les persones sense llar a la ciutat de Girona (l’últim es va fer al 2016); continuar amb les accions de sensibilització i conscienciació de la societat gironina amb relació a la situació de les persones sense llar, i, finalment, Iniciar un procés de reflexió amb tots els actors polítics i socials de la ciutat que treballen per a la integració de les persones sense llar a la ciutat de Girona per dissenyar una estratègia d’atenció integral a les persones sense llar per a aconseguir una ciutat sense persones al carrer.