El PSC demana la nul·litat de les ordenances per un defecte de forma

Sílvia Paneque i Bea Esporrín, a més, han demanat que la ciutadania que pugui accedir automàticament a bonificacions i suport social amb la creació d’un Carnet de Ciutadania

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, i la regidora Bea Esporrín, com a responsable del grup d’Hisenda, han presentat al·legacions a les ordenances presentades per Junts i ERC a l’Ajuntament de Girona. Insisteixen que la documentació aportada en l’aprovació inicial no era suficient i és motiu de nul•litat. A més, demanen que la ciutadania beneficiada per suport social i bonificacions aprovada en el Plenari se’n beneficiïn automàticament, perquè el govern no n’ha fet prou publicitat i hi ha molta gent que ignora que pot accedir a aquests drets que en “aquests moments necessiten més que mai”.

Els socialistes han demanar la nul·litat de l’aprovació de les ordenances degut a defectes de forma. “La convocatòria del Ple extraordinari del dia 25 d’octubre es va fer el dia 19 i la documentació íntegra no estava a disposició dels regidors. És el cas, per exemple, de l’expedient 2021010141  que es va incorporar amb posterioritat a la convocatòria. El divendres 22 al matí s’incorporava el preceptiu informe de secretaria, amb només un dia hàbil entre la data d’emissió de l’informe i la data del Ple. Per tant, la documentació no estava íntegra quan es va enviar la convocatòria”, ha explicat la regidora socialista Bea Esporrín.

“Els informes del Secretari i de l’Interventor no només són rellevants, sinó que també són imprescindibles. Això constitueix una falta greu de garantia jurídica i econòmica de les actuacions municipals. Per això que no hi fossin en el termini legal establert pot originar la invalidesa de l’acord municipal. Així ho ha reconegut el Tribunal Suprem en alguns pronunciaments”, ha afegit Esporrín. La portaveu Sílvia Paneque ha demanat que a l’ordenança fiscal de gestió i recaptació dels ingressos municipals “es contempli l’acreditació de la situació socioeconòmica del contribuent a través del “carnet de ciutadania”, de manera que pugui accedir de manera automàtica a tots els beneficis i bonificacions a les que tenen dret”. L’Ajuntament de Girona ha aprovat suport en bonificacions, però la gran majoria de ciutadans beneficiaris, no tenen coneixement d’aquests drets i no els demanen explícitament.

La portaveu socialista també ha demanat que els ciutadans que tenen un deute amb l’Ajuntament de Girona puguin continuar beneficiant-se del suport fiscal o social. Ara, si hi ha algú que té un deute amb l’Ajuntament no rep aquest suport.

En referència a la taxa pel servei de recollida de residus, el PSC ha demanat que no s’elimini la bonificació de la quota del 15% en la recollida porta a porta i en la de contenidors intel·ligents. El govern de Junts i ERC va anunciar que la retiraven, perquè argumentaven que aquests sistemes serien els majoritaris a tota la ciutat. Això no obstant, el PSC recorda que el nou ple de clàusules està del tot “embarrancat” i, per tant, insisteixen a mantenir aquest suport a la prova pilot en el porta a porta i en contenidors intel•ligents. A més, exposen que “s’ha anat reduint la bonificació per la gent que fa servir les deixalleries municipals. Ho han fet 6 vegades aquest any. Ha passat del 25% al 10% de bonificació. Aquesta és una mesura que desincentiva el reciclatge, i per tant sol·licitem que es mantingui la bonificació del 25%”, ha explicat la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Altres al·legacions dels socialistes són la de sol·licitar que no s’apliqui l’augment del 3,4 al 3,6% en els equipaments culturals i esportius o aclarir millor la normativa sobre aprofitament especial del subsòl, sol i vol de domini públic.


Publicado

en

por

Etiquetas: