El PSC denuncia que el govern Madrenas ha estat incapaç de demanar una subvenció per a la retirada i tractament d’amiant

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va preguntar al ple per quina raó no s’havia sol·licitat la subvenció de l’any 2020 i, a més, va instar al govern a demanar la nova línia pel 2021 (ampliació del 2020)  que s’ha obert fa pocs dies

El PSC de Girona ha denunciat que l’equip de govern ha deixat passar les convocatòries de 2019 i 2020 de l’Agència Catalana de Residus per demanar ajudes que permetrien el tractament i reciclatge de l’amiant de carretera Barcelona i altres, com les instal·lacions de sanejament de Sant Narcís o cobertes d’equipaments municipals com la del local dels veïns de Torre Taialà.

Dilluns passat, al ple ordinari de juliol, després de buscar decrets que apuntessin a la sol·licitud de dita ajuda i no trobar-los, i comprovar que a les resolucions de l’Agència de Residus de les ajudes del 2019 i 2020 no hi constés l’Ajuntament de Girona, la portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, va preguntar al regidor Martí quin era motiu de la no sol·licitud de l’ajuda en la seva convocatòria de 2020 i la seva assignació inicial de 2 M d’euros.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant. Es consideraran beneficiaris de la mateixa i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d’amiant, els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin la seva retirada, que tinguin la condició d’administracions públiques de Catalunya i entitats sense ànim de lucre de Catalunya (fundacions, associacions, etc.).

“Aquestes ajudes estan destinades, entre altres, a institucions com el nostre Ajuntament. No hem vist que l’Ajuntament de Girona optés a la línia en cap dels projectes que se’n podrien beneficiar com cobertes d’alguns equipaments municipals, instal·lacions de sanejament o el mateix carrer Barcelona” ha explicat la portaveu socialista. Els socialistes també han demanat la creació d’un mapa de l’amiant a la ciutat, per conèixer quines construccions contenen encara aquest component nociu per a la salut.

La convocatòria de 2019 va comptar inicialment amb un pressupost d’1 M d’euros que es va ampliar en 500.000 euros més, i la de 2020, va comptar inicial amb 2 M d’euros i el passat 29 de juny es va signar pel director de l’Agència de Residus de Catalunya, la resolució per la qual es procedia a l’ampliació de 2,9 M d’euros de la subvenció de 2020. La portaveu socialista va preguntar al govern al ple del passat dilluns també, “si tenien previst presentar algun dels projectes que se’n podrien beneficiar per a aquesta ampliació”. El regidor Martí no va respondre la pregunta.


Publicado

en

por

Etiquetas: