El PSC proposa dinamitzar el comerç local amb la implantació pionera d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)

Les APEU segueixen un model d’èxit anglès i són projectes de cooperació municipal entre el sector públic i el privat per a la creació d’un espai públic i amable de trobada a on el comerç és  la peça central

El grup socialista a l’Ajuntament de Girona ha presentat una moció per al proper Ple municipal en la qual proposa donar un impuls al comerç local mitjançant la implantació a la ciutat d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), una experiència basada en la col·laboració entre el comerç i l’administració pública i que consisteix en la creació d’espais que funcionen com a centres comercials i llocs de trobada. Aquestes àrees converteixen carrers en espais públics amb serveis i on hi trobes petites botigues especialitzades que totes juntes presenten una gran diversitat de productes. El grup socialista proposa implantar-se de manera immediata i fer-ho conjuntament amb el comerç de la ciutat.

El regidor socialista Jordi Calvet ha explicat que fa temps que la Generalitat de Catalunya treballa en aquesta idea amb la nova normativa de les APEU i que “l’Ajuntament de Girona té l’oportunitat d’apostar-hi i treballar-ho de manera pionera”. “Girona té 16,82 establiments comercials per cada 1.000 habitants, una xifra de les més elevades de Catalunya, que demostra la importància del sector a la ciutat”, ha explicat Jordi Calvet. “Per tant, aquesta seria una bona iniciativa que podria ajudar al comerç a recuperar-se després d’una crisi tan inesperada com la que vivim”, ha afegit.

Jordi Calvet ha explicat que la formula de les APEU està basada en el model d’èxit dels districtes de millora empresarial d’activitat econòmica i de perifèria britànics anomenats BID (Business Improvement District). “L’objectiu d’aquestes iniciatives és millorar les zones urbanes d’activitat econòmica mitjançant la creació d’un espai públic i amable de trobada on el comerç és la peça central, però a on també s’inclouen serveis públics addicionals”, ha explicat el regidor. Aquestes àrees funcionen amb una autorització pública i una direcció privada i l’objectiu és que siguin sostenibles i que el funcionament del projecte es mantingui gràcies al seu propi creixement econòmic, tot i que al principi necessiten del suport de les administracions públiques.

Calvet ha explicat que les APEU “potencien la competitivitat del comerç local, enforteixen carrers que hagin patit pauperització a causa de la crisi i enforteixen la capacitat de progrés de la ciutat”. Pel que fa a l’administració, el paper de l’Ajuntament, aquest seria “pensar estratègicament aquestes Àrees de Promoció Econòmica Urbanes, vincular-les les unes amb les altres i exercir el paper i contribuir a crear-les i potenciar-les”.

Per a posar fil a l’agulla amb aquest projecte, la moció del PSC insta a l’Ajuntament de Girona “a reprendre els treballs de la Taula de Promoció de la Ciutat, que porta mes de 2 anys sense reunir-se, i que es convoqui en el termini màxim d’un mes”. També proposa  que, en la primera sessió de la Taula de Promoció de la Ciutat, “s’informi sobre les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i es procedeixi a la identificació de les zones comercials susceptibles de convertir-se en APEU de la ciutat de Girona”

Altres punts d’acord de la moció preveuen que es destini un tècnic de promoció econòmica per a l’estudi de la implantació de l’APEU de la ciutat de Girona i que l’Ajuntament “destini una partida pressupostària per presentar un Pla Estratègic de suport al comerç amb la definició de les Àrees de Promoció Econòmica Urbanes de Girona, d’acord amb els agents econòmics de la ciutat i el comerç local”.

Per últim, la moció també preveu “instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a tramitar la proposició de llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbanes, per tal de dotar al marc normatiu de eines pel foment de l’economia de proximitat”.

En la seva part expositiva, la moció socialista recorda que “el comerç té un paper transcendental en la vida econòmica, social i cultural de les ciutats i que és un instrument vertebrador que equilibra i estructura la trama urbana”. El text també recorda que el comerç ha estat i és un motor econòmic de la ciutat de Girona però que ha patit en els darrers anys una forta davallada, agreujada ara per la crisis econòmica derivada de la pandèmia del Coronavirus, que està provocant el tancament de molts comerços dels barris de la ciutat.

Jordi Calvet amb Sílvia Paneque