El PSC proposa que l’Ajuntament tingui un banc de material disponible per a les persones amb discapacitat permanent o temporal

El grup socialista presenta al Ple una moció en la qual proposen que aquest banc de material es gestioni amb les entitats del tercer sector i que pugui estar al servei dels gironins amb mobilitat reduïda, persones amb discapacitat visual o auditiva i de persones amb discapacitat intel·lectual

El PSC de Girona ha proposat que l’Ajuntament de la ciutat creï un banc de material que estigui disponible per a les persones que tinguin una incapacitat temporal o permanent que afecti la seva mobilitat, així com per a les persones amb discapacitat visual o auditiva i amb discapacitat intel·lectual. El banc inclouria “cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport, com ara elements tecnològics de suport als diferents tipus de discapacitat”.

El PSC ha concretat la seva proposta en una moció que es debatrà al proper ple i en la qual proposa establir una comissió – en el marc del Consell de Cohesió Social i Cooperació- amb aquelles entitats del Tercer sector de la ciutat de Girona que treballen amb persones discapacitades. Aquesta comissió seria l’encarregada de “fer una anàlisi de les necessitats de material de persones amb discapacitat a la ciutat i determinar el material necessari per a la creació d’un banc de recursos i materials adaptats”.  El grup socialista proposa crear el banc de recursos de material amb la supervisió del Consell de Cohesió  i Serveis Socials, que seria l’ens encarregat d’establir els protocols per accedir al servei.

En els acords de la moció també es preveu “establir els mecanismes necessaris per garantir que hi hagi una col·laboració pública i privada que garanteixi la màxima col·laboració en aquest projecte compartit”, “obrir un punt d’atenció físic a les persones sol·licitants d’aquest material en coordinació i col·laboració amb les entitats del tercer sector” i incrementar les hores de terapeuta ocupacional per garantir el treball tècnic de rebuda manteniment i cessió del material. Aquest darrer punt és important, ja que, segons explica la moció, aquesta figura és clau en el procés de cessions o donacions per determinar si el material és apte o no i quina ha de ser la seva conservació.

El regidor Quim Ruhí ha assenyalat que “amb aquesta proposta, el PSC vol assegurar els recursos necessaris per garantir que les persones i famílies vulnerables de la ciutat puguin accedir als materials que necessitin en cas de discapacitat permanent o circumstancial”.

Segons dades de la Unitat d’Anàlisi Territorial (UMAT), hi ha 5.855 persones que tenen alguna discapacitat física a Girona i, dins d’aquest grup, 3.470 persones pateixen una discapacitat física motora. “Si bé és cert que la ciutat ha avançat en espais adaptats a persones amb mobilitat reduïda o amb dificultat per a la mobilitat, és raonable que l’Ajuntament faci nous passos i busqui la fórmula que garanteixi que puguin accedir als productes necessaris per a la millora de la seva mobilitat”, ha assenyalat Ruhí.

Quim Ruhí

Publicado

en

por

Etiquetas: