El PSC proposa un pacte de ciutat en seguretat i convivència a Girona

Els socialistes proposen un augment de 40 policies, impunitat zero pels que no compleixen les ordenances i recuperar els programes preventius i de mediació

El PSC de Girona ha proposat avui al govern un pacte de ciutat en seguretat i convivència. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha explicat que “allarguem la mà al govern en un àmbit en el qual pensem que la ciutadania ho reclama. Sabem que és un tema complicat, un tema difícil i no volem fer demagògia. Per això creiem que cal fer una diagnosi sobre la seguretat a la ciutat, una anàlisi territorialitzada i acurada per barris, ja que no hi ha la mateixa problemàtica als diferents barris de la ciutat”.

Els sociaslistes han proposat un increment net de plantilla de la Policia Municipal fins a arribar a les ràtios europees recomanades, que són d’1,9 agents per cada mil habitants. “Ara estem en una ràtio d’entre 1,3 i 1,4. Per això cal un increment de plantilla que situem en un 120%, ja que és important que els increments de plantilla no vagin a cobrir baixes i jubilacions. Això implica de 30 a 40 agents més en un període de 6 anys. Per començar caldria una primera tongada de 10 agents d’increment net a la plantilla per a l’any vinent. És també una de les condicions que li posem al govern per als pressupostos”.

”Pensem que des de l’Ajuntament cal donar un missatge d’impunitat zero. No pot ser que tinguem ordenances que no es compleixin, com és el cas del consum d’alcohol a la via pública, que està prohibit, però es fan botellots en diversos punts de la ciutat. En aquests casos hi ha d’haver un treball preventiu abans de la convocatòria, i sancions si és necessari. És un error polític no fer complir el que hi ha a les ordenances, i en aquest cas es tracta d’una ordenança aprovada pel mateix govern” ha indicat la regidora socialista.

Paral·lelament els socialistes han proposat la recuperació dels programes preventius i de mediació en seguretat. “S’ha de recuperar l’ambició social, recuperar els programes preventius ara l’Escales Segures o els Agents cívics, que permeten posar l’accent en la prevenció i no en la part punitiva. Nosaltres vam ser els qui vam implantar la figura de l’educador de carrer, per tant hi creiem en aquesta part preventiva i educadora” ha comentat la portaveu socialista.”Aquest pacte que oferim ha d’anar també en favor de trencar un estat d’ànim que detectem que hi ha a la ciutat i que és d’una certa resignació davant els problemes i la manca de seguretat” ha conclòs Paneque.


Publicado

en

por

Etiquetas: