El PSC reclama celeritat per enderrocar les cases expropiades del carrer Universitat de Montpeller, per evitar que finalitzi el termini previst i s’hagi de tornar a iniciar el procediment

El PSC ha recollit el malestar dels veïns de la zona en relació al retard de l’enderrocament i l’obertura del carrer

El PSC reclama al govern de Girona la màxima celeritat dels tràmits que hi hagi pendents per enderrocar les cases expropiades del carrer Universitat de Montpeller, corresponents als números 25, 27, 29, 31, 33 i 35, que han d’anar a terra perquè es pugui obrir un tram de carrer que ha de connectar el carrer Universitat de Cervera amb el carrer Pau Vila i Dinarès i, per tant, amb el Parc del Migdia.

El passat mes de desembre es va suspendre “temporalment” l’enderroc dels edificis del carrer Universitat de Montpeller perquè en una de les cases que s’han de tirar a terra hi havia tornat a entrar a viure una persona que, segons les informacions que es van fer públiques, anteriorment ja havia estat expropiada i havia marxat. L’Ajuntament va dir en aquell moment que es tractava d’un cas complex, en mans dels serveis socials, i que se li facilitaria l’accés a un habitatge social.

Dos mesos després, però, la situació continua encallada. Les cases encara no s’han enderrocat i ja han passat set mesos des que es va aprovar el projecte d’enderroc de les finques i quatre mesos des que es fa formalitzar el contracte amb l’empresa que ha de tirar a terra els edificis. El regidor socialista Joan Antoni Balbín ha advertit que “el contracte es va formalitzar a finals del mes d’octubre i que el termini total previst per fer l’enderrocament és de cinc mesos, sense que es contempli cap possibilitat de pròrroga”. El contracte preveu que la durada de les obres serà “a comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig”. “Tot i que no tenim constància de quan es va fer el replanteig, els mesos van passant i ens podem trobar que passi el termini de 5 mesos previst i que per tant s’hagi de tornar a iniciar tot el procediment, situació que tornaria a ser perjudicial per als veïns”, ha alertat Balbín.

El PSC ha pogut recollir les reclamacions de veïns i veïnes dels carrers de la zona, molts dels quals expressen malestar per la demora en l’enderrocament i obertura del carrer. Molts veïns esperen amb moltes ganes aquestes dues actuacions, ja que consideren que l’obertura del carrer Universitat de Cervera i la urbanització d’aquest tram suposarà la regeneració de la zona, on s’han donat diversos problemes per l’existència d’habitatges ocupats i les molèsties causades en alguns moments pels ocupes.

D’altra banda, alguns veïns també s’han trobat amb la presència de rosegadors, possiblement procedents d’alguns dels habitatges tapiats o solars degradats que hi ha al carrer.  

Des del grup socialista s’ha fet notar que el projecte per enderrocar les cases és molt antic i que, per tant, els veïns porten molts anys esperant una solució urbanística que millorarà el barri i que també ha de comportar la construcció d’habitatges de promoció pública.

Les cases pendents d’enderrocament

Publicado

en

por

Etiquetas: