La Zona de Baixes Emissions pot ser una bona oportunitat per eixamplar el centre de la ciutat de Girona

El PSC de Girona des del 2015 insisteix en un gran acord per eixamplar el centre de la ciutat per guanyar espai per a vianants i a octubre de l’any 2021 ja va demanar optar com a Ajuntament de Girona als gairebé 8M€ d’inversió com a Zona de Baixes Emissions

El grup municipal del PSC de Girona ha recordat que ja abans de les eleccions de 2015 va presentar la idea programàtica d’eixamplar el centre de la ciutat. “Sílvia Paneque -com a candidata d’aquelles eleccions- va presentar una idea: eixamplar el centre de la ciutat i guanyar metres quadrats per a vianants”ha explicat el regidor encarregat d’urbanisme en el grup socialista, Joan Antoni Balbín. “En aquest mandat, hem explicat a més que Girona ha d’incloure illes verdes i noves vies sostenibles. Plaça Catalunya i Carrer del Carme són espais ideals per desenvolupar aquest tipus d’infraestructures verdes i que la ciutat tingui espais de transició urbans i naturals amb l’Onyar. Hi hem insistit molt als últims temps”, ha dit el regidor. El PSC creu que el fet que l’1 de gener del 2023, Girona hagi de tenir en funcionament la Zona de Baixes Emissions que la Llei obliga a tenir a les ciutats de més de 50.000 habitants és una bona oportunitat per avançar en aquesta qüestió.

El PSC de Girona considera que en aquesta línia hi podria haver un gran consens de ciutat, perquè a octubre de 2019 el Plenari municipal va aprovar una moció perquè Plaça Catalunya fos un espai per a vianants. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha explicat que “la renovació i la modernització de la ciutat ha d’arrelar en allò que som. El Pla especial del Barri Vell va ser una de les grans idees dels primers anys en democràcia. Més de quaranta anys després aquelles velles idees ens indiquen que, avui, una ciutat més gran ha de tenir un centre més gran”. D’altra banda, el regidor Joan Antoni Balbín ha recordat que “en aquests moments hi hauria un gran consens de ciutat al Plenari de Girona, es podria optar els fons europeus d’inversió i vincular-ho a infraestructures verdes i, a més, la Zona de Baixes Emissions pot arribar  acompanyada d’una inversió de 4.659.750€ en una primera sol·licitud i de 3.106.500€ per la segona, el que suposa un total de 7.766.250€”.

L’Ordre Ministerial TMA/892/2021, de 17 d’agost, va aprovar les bases reguladores del Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de “Zones de Baixes Emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà” i va publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2021. La normativa diu que els municipis que siguin capital de província, o que tinguin més de 50.000 habitants, podran presentar individualment fins a dos sol·licituds diferents i que l’import de la subvenció no podrà excedir els 45€ per habitant a la primera sol·licitud i 30€ per habitant la segona sol·licitud. “El PSC ha utilitzat aquesta normativa vigent i la dada que Girona té 103.550 habitants per donar a conèixer la subvenció de 7.766.250€ a la qual podem optar a l’Ajuntament de Girona”, ha dit Balbín. El regidor del PSC, Joan Antoni Balbín, va fer aquesta pregunta durant el Plenari d’octubre de 2021 amb l’objectiu d’utilitzar aquests recursos per eixamplar el centre de la ciutat, obrir pas a nous espais de natura i vies verdes, iniciant-se les obres entre Plaça Catalunya i carrer del Carme. A l’esmentada pregunta, hi afegia que tenia coneixement que l’Ajuntament de Girona havia demanat 4.921.999€ com a subvenció per a la Zona de Baixes i, per tant, volia saber per quins motius es renunciava a 2.844.251€. La ciutat de Girona, segons la normativa vigent, podia aspirar a una subvenció de 7.766.250€. A més a més, Joan Antoni Balbín va advertir que l’article 6 de la norma de Zones de Baixes Emissions diu que els municipis beneficiaris hauran de tenir un Pla de Mobilitat vigent i aprovat del Ple en la data de la sol·licitud i Girona no disposa de Pla Local de Mobilitat vigent des de desembre del 2019. Aleshores, en aquell Plenari d’octubre del 2021, el regidor Balbín va remarcar la importància de no tenir un Pla de Mobilitat caducat i va demanar que el govern fos actiu en aquesta qüestió, perquè el grup del PSC havia insistit en la importància d’aquesta actualització per a la ciutat.

El regidor Joan Antoni Balbín la parada d’autobusos de Marquès de Camps

Publicado

en

por

Etiquetas: