Sílvia Paneque: “El suport al teixit econòmic i comercial de la ciutat ja no es pot fer esperar més”

El PSC de Girona demana que s’executin de manera urgent els 70.000 € acumulats per no haver-se executat de la partida de “Plans de dinamització comercial” i els 375.000 € de la de “Promoció comercial”

L’Ajuntament de Girona té assignades dues partides del pressupost municipal a la dinamització i promoció comercial de 47.000 € i 107.760 € respectivament. Analitzant l’execució d’aquestes partides en els últims dos anys, es constata que en aquestes partides també hi ha hagut una acumulació de romanents per no haver estat executats. Sílvia Paneque lamenta que en una situació “on el comerç ha necessitat més suport que mai no s’hagin executat aquestes partides”. A més, explica que resulta incomprensible establir que es vol actuar “en dinamització i promoció comercial i no fer-ho”. Aquest any, ha explicat Sílvia Paneque, “hi ha la possibilitat d’utilitzar 445.000 € per ajudar el comerç”. El grup municipal del PSC ha demanat que el govern de Junts i ERC de Girona atengui aquesta petició. Els romanents acumulats fan que aquest any hi hagi 70.000 € més a “Plans de dinamització comercial” i 375.000 € a “Promoció comercial”.

“Fem la proposta de destinar els romanents d’aquestes dues partides, uns 290.000 € dels 445.000 € totals d’aquestes partides, a millorar l’espai urbà de carrers concrets com Juli Garreta, Joan Maragall, l’avinguda Sant Narcís o Andreu Tuyet i Santa Maria” demana la portaveu del PSC, Sílvia Paneque. El grup municipal del PSC lamenta que hi ha diferents carrers de Girona, on s’han mantingut barreres, blocs de formigó o altres decisions circumstancials provocades per la pandèmia. Ara, demana que es retirin i que s’inverteixi per “crear entorns urbans adequats per al comerç de la nostra ciutat”. La portaveu Sílvia Paneque insisteix que aquestes partides de dinamització i promoció del comerç “no s’han utilitzat per dinamitzar ni promoure el comerç. El suport del govern de l’Ajuntament no ha estat suficient i això hauria de canviar aquest últim any de mandat”. A més, el PSC demana que es faci un Pla específic per recuperar força comercial al carrer del Carme.

A Girona, segons les últimes dades de l’Observatori de la UMAT, un 34,77% dels establiments amb activitat econòmica són comerços. Aquesta xifra ha disminuït fins a un 4% els últims deu anys. “És una dada que ens indica que a l’Ajuntament hem de poder donar més suport i ser més creatius per enfortir l’estratègia comercial de la ciutat”. Aquestes dades preocupen al grup municipal socialista que veu en el nou Pla Sectorial del Comerç que finalitza a finals del 2022, una oportunitat per “canviar la inacció dels últims anys i millorar les polítiques de promoció del comerç a la nostra ciutat en termes d’oportunitats econòmiques i de generació de llocs de treball”. Aquesta qüestió, segons Sílvia Paneque, és “sobretot crear un espai públic adequat per tenir enfortir el potencial real del comerç de Girona”.

“Una altra proposta per la qual apostem els socialistes és la creació dels APEU, considerem que aquesta és eina vital i estratègica per la dinamització del comerç a la nostra ciutat” afirma el regidor del PSC Jordi Calvet. L’Ajuntament de Girona va encarregar un estudi per a la seva implementació amb un pressupost de 30.000 €, però no s’ha avançat gens en la seva implementació. “Girona s’està quedant enrere en la creació d’aquestes àrees de promoció econòmica urbana perquè l’Ajuntament no ha estat capaç de liderar aquest projecte i estem perdent una oportunitat per a dinamitzar el comerç” apunta el regidor socialista Jordi Calvet.

La creació dels APEU, millores de l’espai públic, diferents estratègies per augmentar la presència de visitants a la ciutat i plans especials per la diversitat i qualitat dels comerços o la seguretat en els eixos comercials, formaran part de les propostes que farà arribar el grup municipal socialista durant el proper mes de setembre al govern per incloure en el nou Pla Sectorial del Comerç 2023-2027.

Sílvia Paneque a un carrer de Girona


Publicado

en

por

Etiquetas: