Sílvia Paneque farà que els menors de 18 anys tinguin el transport públic gratuït si és alcaldessa de Girona

La candidata i portaveu socialista vincula aquesta mesura a un projecte de promoció del transport públic que, d’altra banda, també inclogui la creació d’una targeta integrada T-Hospital per desplaçar-se de manera gratuïta des de qualsevol punt de Girona fins a l’Hospital Josep Trueta, el CAP Güell o l’Hospital de Santa Caterina

Sílvia Paneque, si és alcaldessa de Girona, ampliarà la gratuïtat del transport públic urbà de Girona per a totes les persones menors de 18 anys i crearà una targeta integrada T-Hospital per desplaçar-se de manera gratuïta des de qualsevol punt de Girona fins a l’Hospital Josep Trueta, el CAP Güell o l’Hospital de Santa Caterina. Aquestes són mesures que hauran d’anar vinculades a una revisió de les freqüències de pas de les línies urbanes. Fins ara a Girona poden viatjar gratuïtament l’autobús urbà els menors de 12 anys. Ampliar-ho als menors de 18 suposarà un incentiu per estendre una nova forma de mobilitat entre la gent jove i permetrà, per exemple, que tots els estudiants de secundària es puguin desplaçar amb transport públic.

La targeta T-Hospital facilitarà l’accés dels gironins i gironines als diferents centres hospitalaris de la ciutat amb un sistema que ja utilitzen en altres ciutats. La targeta tindria un cost mínim (1 euro) i un sistema de validació en el moment de pujar a l’autobús i a l’arribada als diferents centres de salut per evitar-ne el mal ús. Es podrà renovar anualment i serà compatible amb la resta de targetes multi-viatge vigents a Girona  «Amb la perspectiva de la construcció del nou Hospital Josep Trueta i la creació del gran campus de salut integrat a l’entorn de l’actual hospital de Santa Caterina, la creació d’aquesta targeta és una acció de futur amb la qual ens avancem a una necessitat que apareixerà à  la ciutat i que podem resoldre afavorint la mobilitat sostenible», analitza Sílvia Paneque. Segons la Memòria del Pla de Mobilitat Urbana de Girona, a la ciutat es fan més de cinc milions de desplaçaments anuals amb transport urbà. La línia més utilitzada és la que connecta Girona amb Santa Eugènia i Salt. Gairebé 2,9 milions d’aquests desplaçaments es tramiten a través dels diversos títols de transport que posa a disposició l’empresa municipal. «Aquestes mesures ens serviran per estimular la visió del transport públic a Girona com una opció raonable per desplaçar-se d’una banda a l’altra de la ciutat i a mig termini produiran un efecte de reducció en la presència de cotxes als carrers. Però caldrà complementar-ho amb una revisió de les freqüències de pas als barris perquè el recorregut dels autobusos es vegi com un recurs ràpid i eficient a més d’assequible per tothom i no contaminant», analitza Sílvia Paneque.


Publicado

en

por

Etiquetas: