Sílvia Paneque, partidària d’incloure les aportacions que ha fet la Generalitat per millorar l’estructura de costos del nou contracte de neteja

Els socialistes creuen que les propostes del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya milloren el contracte

La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, és partidària d’incloure les aportacions que ha fet un organisme de la Generalitat per millorar l’estructura de costos del nou contracte de neteja. Paneque ha explicat que el govern municipal ha decidit “no incloure cap de les aportacions de millora de l’estructura de costos del nou contracte de neteja que ha proposat el Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya”. En canvi, per a Sílvia Paneque “és important per a la ciutat que aquest contracte, que és el més car de l’Ajuntament i del mandat sigui el millor possible” i, per això, demana que “el govern de l’Ajuntament de Girona es replantegi aquesta qüestió, perquè les aportacions suposen millores a tenir en compte”.

Hem de començar bé i de la millor manera possible amb aquest plec”, ha explicat Paneque, “i l’estructura de costos, que és un tema tan rellevant, té fins a quatre aportacions de millora que un Ajuntament seriós ha de tenir a bé escoltar”. Paneque ha afirmat que “és cert que les aportacions no són obligatòries, això no obstant són recomanacions que suposaran una millora del contracte i, fins i tot, la revisió dels seus costos”. “Crec que és raonable i insistim que el govern de Girona ho pot entendre”, ha afegit.

Els expedients de contractació de l’administració pública que tenen un preu de 5 milions d’euros o més han d’incorporar, de manera obligatòria, un informe valoratiu de l’estructura de costos. Aquest és un informe que l’ha d’emetre el Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat o bé l’òrgan autonòmic equivalent, que en aquest cas és el Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat. I el fet que l’Ajuntament no el tingués va ser el que va provocar que en la mesa de contractació no es pogués obrir el sobre amb l’oferta de l’empresa que opta al contracte de neteja.

El procediment per arribar a aquest punt té diversos passos. Primer, l’Ajuntament ha de demanar a 5 operadors econòmics del mateix sector com dissenyarien l’estructura de costos per al plec en qüestió. Posteriorment, l’Ajuntament ha de fer la seva pròpia proposta d’estructura de costos, la qual ha de passar un període d’exposició pública de 20 dies i en cas que hi hagi al·legacions s’han de resoldre. En aquesta ocasió no hi va haver cap al·legació i la proposta es va enviar al Comitè Superior de Preus, que ara l’ha tornat amb les 4 recomanacions.

Pel que fa a les recomanacions que el govern ha decidit no incorporar a l’estructura de costos, en primer lloc s’aconsella revisar el valor dels imports dels costos de personal i dels ingressos. En segon lloc, es recomana “verificar els preus unitaris emprats en el pressupost de neteja viària, especialment pel que fa al consum per jornada de vehicle elèctric, així com la inclusió del lloguer de terrenys dintre l’element de l’estructura de costos corresponent a maquinària”. Sílvia Paneque ha explicat que, per descartar aquesta recomanació, l’Ajuntament argumenta que no considera que el cost del terreny sigui rellevant, però la portaveu insisteix a tenir un contracte amb una informació més completa.

En tercer lloc, el Comitè  de Preus de Contractes considera que “a la fórmula de revisió de preus seria convenient fer la desagregació de l’element del cost “combustible” a partir de la distribució percentual del parc de vehicles, en funció de la font d’energia consumida”. En aquest punt, l’Ajuntament argumenta que no és necessari i que el cost del combustible és revisable. I, per últim, l’informe del comitè assenyala també que “seria convenient introduir en la fórmula de revisió de preus una modulació en funció de l’eficiència, tal com recomana l’article 7.8 del RD 55/2017”. L’Ajuntament tampoc incorpora aquesta recomanació, argumentant que no és de compliment obligat. Sílvia Paneque considera com a essencial aquest punt en concret, ja que suposaria la incorporació d’un mecanisme que relacionaria el cost del servei amb la seva qualitat. “Per tant, renunciant a incorporar aquesta millora renuncien també a pagar en funció de la qualitat del servei o dit d’una altra manera: incorporem-ho, perquè així també inclourem la relació qualitat i preu“, ha afirmat.

Pel que fa al calendari, el govern vol portar la ratificació de l’estructura de costos que ja es va aprovar per decret d’alcaldia el 14 de gener passat i que es va ratificar en Junta de Govern l’onze de febrer, primer a una comissió informativa dilluns al matí i després a una Junta de Govern Extraordinària dimarts.

Sílvia Paneque

Publicado

en

por

Etiquetas: