El PSC vol que Girona signi el conveni per a la construcció de l’Arxiu Provincial

Els socialistes presenten una moció perquè l’Ajuntament signi el conveni de construcció de l’arxiu a Fontajau que ja té des de gener de 2018

Els socialistes gironins han presentat una moció per demanar a l’Ajuntament que signi el conveni per a la construcció de l’arxiu provincial que ja té a la seva disposició des del gener de 2018. Els socialistes diuen a la moció que “el govern d’Espanya té la voluntat de construir l’arxiu d’àmbit provincial a Girona. En la legislatura 2011/2015 s’inicien les converses entre el govern d’Espanya i el de la ciutat de Girona per la ubicació de l’espai i el Ministeri de cultura va redactar un projecte de l’arxiu en aquesta ubicació de comú acord amb l’Ajuntament de Girona”.

“Després d’anys de converses amb relació a la ubicació del nou arxiu i les característiques de la instal•lació, ambdós governs van pactar que l’opció fos una permuta de terrenys. L’Ajuntament de Girona cedia la totalitat del solar propietat municipal ubicat a la zona de Fontajau, delimitat  per la Rambla Xavier Cugat, l’Avinguda Amical Mathausen,  i els carrers Pont de la Barca i Narcís Roca Farreras i el govern central cedia a l’Ajuntament l’edifici situat al carrer Sant Josep 1, conegut com a convent de Sant Josep” ha explicat la regidora socialista Mònica Ferrer.

El govern espanyol va proposar a l’Ajuntament que la figura que permetia desencallar el projecte era la cessió recíproca, i el mes de gener del 2018, es va registrar d’entrada a l’Ajuntament de Girona, l’esborrany de conveni amb la cessió recíproca dels terrenys esmentats. “Aquest acord és àmpliament favorable i convenient per a la ciutat de Girona” ha dit Ferrer que ha afegit que “avui dia tot i les converses mantingudes entre representants del govern Central i de l’Ajuntament de Girona, no s’ha signat cap conveni, i per tant la construcció continua a l’espera d’un acord entre ambdues administracions”. En els Pressupostos Generals de l’Estat pel pròxim any 2021 s’estableix una partida pressupostària plurianual per a la construcció del nou arxiu provincial de Girona amb un valor total de 13.500.000 euros.

La regidora socialista, Mònica Ferrer ha advertit que “una de les conseqüències negatives per a la ciutat per no disposar d’aquest equipament, és la de no poder gaudir d’un nou equipament on prestar el servei d’arxiu i accés a la informació pública en un espai modern i amb els equipaments tècnics adequats, atès que en l’actualitat es presta en un immoble amb evidents problemes de seguretat i estructural. A més a més el nou equipament actuaria com a eina per a l’activació social: la construcció del nou equipament actuaria com a eina per a l’activació econòmica, social, cultural del barri de Fontajau”. La moció porta a aprovació tres punts d’acord, el primer que en el termini de tres mesos es porti a aprovació plenària la cessió al govern de la totalitat del solar propietat municipal ubicat a la zona de Fontajau, delimitat  per la Rambla Xavier Cugat, l’Avinguda Amical Mathausen,  i els carrers Pont de la Barca i Narcís Roca Farreras, o bé una cessió recíproca de l’anterior amb el del Convent de Sant Josep. El segon que un cop sigui ferm l’anterior acord se signi el conveni amb el Ministeri de Cultura on es plasmin les cessions anteriors i el tercer donar compte d’aquest acord al Ministeri de Cultura, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Mònica Ferrer i Sílvia Paneque

Etiquetas: