El PSC vol una oferta de festivals culturals diversa i amb component social

Els socialistes han presentat al·legacions a les bases de subvencions als festivals culturals per tenir una oferta diversa i professionalitzada i per introduir programes socials i/o activitats educatives relacionades amb les arts escèniques

El PSC de Girona ha presentat al·legacions a les bases reguladores als festivals d’interès cultural de la ciutat de Girona. Els socialistes han presentat una bateria d’al·legacions a les bases reguladores als festivals d’interès cultural de la ciutat de Girona. “Aquestes al·legacions permetran introduir elements importants i que no estaven contemplats a les bases, com agilitzar i facilitar la comunicació entre l’ajuntament i les empreses i entitats i fer més senzill el procediment, el component social i educatiu, la professionalització, la diversificació de l’oferta o la reflexió sobre la igualtat de gènere o els drets LGTBI” ha explicat la regidora socialista, Mònica Ferrer.

Els socialistes gironins han introduït esmenes als criteris de valoració de les subvencions perquè es tingui en compte la incorporació de programes socials i/o activitats educatives i per tant, perquè es valorin amb més puntuació aquells projectes que afavoreixin processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el cinema i les arts visuals. “Creiem que és un punt important a tenir en compte que ja s’ha introduït en altres subvencions i que ja s’ha instaurat a festivals de llarga tradició a la ciutat com el Temporada Alta” ha explicat Ferrer.

En aquest punt, el PSC de Girona també han introduït una esmena en el sentit que aquells projectes que reflexionin sobre la igualtat de gènere i els drets LGTBI obtinguin una assignació de punts extra. “Les bases contemplaven un tema de paritat i perspectiva de gènere que ja preveu la llei, i per tant, el que cal és incentivar les propostes que reflexionin o treballin entorn dels drets de les persones LGTBI i de la igualtat de gènere efectiva” ha afegit Ferrer.

Per una altra banda, els socialistes han volgut establir clarament mitjançant les al·legacions corresponents que el resultat de la concessió de subvencions ha de ser una oferta diversificada, que només rebi subvenció el projecte amb més puntuació de cada àmbit o temàtica. “Així evitarem que hi hagi una saturació d’alguna disciplina en particular i ens assegurarem que tots els àmbits artístics tenen oferta a la ciutat” ha explicat la regidora socialista. El PSC també ha presentat una esmena per ampliar els àmbits artístics i que es tinguessin en compte disciplines que no estaven a les bases.

El PSC de Girona també ha incloure un component de professionalització a l’hora d’atorgar les subvencions, com apostant per les direccions artístiques professionals, que s’incorporin activitats per als professionals del sector o que professionals del mateix sector formin part de la composició de l’òrgan col·legiat competent per fer l’avaluació dels projectes. Per últim, els socialistes han volgut introduir esmenes que augmenten l’agilitat i la comunicació entre les empreses o entitats i l’Ajuntament, i per tant, que simplifiquen el procés i faciliten la gestió de la subvenció a les empreses i/o entitats que les obtinguin.

Mònica Ferrer

Etiquetas: