Paneque presenta un bloc de propostes per garantir els drets socials de tots els catalans i catalanes

Els socialistes també han presentat el programa del PSC específic per a les comarques gironines centrat en 4 eixos: recuperació econòmica, planificació sanitària, municipalitzar la Generalitat i infraestructures

La candidata socialista, Sílvia Paneque, ha presentat avui el programa del PSC específic per a les comarques gironines centrat en quatre grans blocs de prioritats: la recuperació econòmica i social a través del suport al teixit econòmic i de plans de xoc amb ajudes directes a fons perdut pels sectors més perjudicats; la planificació sanitària i un rumb clar per garantir la màxima seguretat en salut i preparar la sortida de la pandèmia sense deixar ningú enrere; omplir la Generalitat de municipalisme com a primer vector del Federalisme, resoldre el finançament local, recuperar els Plans de Barris i augmentar les transferències corrents als Ajuntaments fins al 5% dels ingressos de la Generalitat; i finalment el nou Trueta, la recuperació de l’Aeroport de Girona, la plataforma intermodal d’El Far-Vilamalla, la variant d’Olot i un impuls per al Thyssen a Sant Feliu, entre altres.

El PSC ha aprofitat la presentació del programa per explicar les seves propostes en drets socials. Entre les més destacades hi ha enfortir el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar les ràtios de professionals de referència per garantir la qualitat de l’atenció social, millorar les estructures de gestió per facilitar la tramitació de prestacions socials des de l’entorn local, i enriquir la capacitat d’intervenció comunitària, especialment en l’àmbit de la salut i la salut mental de la població.

La cap de llista per Girona ha explicat que “segons l’informe FOESSA 2019, a Catalunya un 15,8% de les llars es troben en situació d’exclusió social. L’exclusió residencial afecta tres de cada deu persones i 944.000 persones es troben en situació de pobresa severa a causa de les despeses en habitatge i subministraments. Un 4 % no tenen accés a una alimentació bàsica i un 10 % de la població ha deixat de comprar medicació i seguir tractaments per problemes econòmics. I els col·lectius més afectats són: dones, immigrants, persones aturades, famílies nombroses i monoparentals”.

És per aquesta raó que el PSC es proposa enfortir el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar les ràtios de professionals de referència per garantir la qualitat de l’atenció social, millorar les estructures de gestió per facilitar la tramitació de prestacions socials des de l’entorn local, i augmentar la capacitat d’intervenció comunitària, especialment en l’àmbit de la salut i la salut mental de la població. També reformar l’agència de protecció social i convertir-la en l’Agència de Serveis Socials per tal de modernitzar la gestió i treballar en xarxa amb tots els dispositius de serveis socials.  

“Una altra mesura important per garantir els drets socials de les persones seria canviar el sistema de provisió de prestacions i serveis i apostar per un sistema de xarxes territorials liderades per les administracions locals corresponents. La Generalitat planificarà, fixarà objectius i controlarà, i les xarxes programaran d’acord amb les necessitats del territori, atorgant serveis i prestacions i fent-ne el seguiment” ha explicat Sílvia Paneque. La candidata també ha explicat que “per garantir aquestes xarxes caldrà donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències atès l’increment important de demandes a serveis socials, tant de prestacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes de la crisi derivada de la covid-19”. Finalment Paneque ha explicat que el programa socialista preveu crear un Pla de Xoc de la Dependència a Catalunya per resoldre les llistes d’espera, amb l’objectiu de reduir els terminis d’avaluació i prestació efectiva dels serveis i les prestacions de dependència, simplificant el procés administratiu, donant prioritat als grans dependents per que puguin accedir a serveis i prestacions; encetar una reforma en el model assistencial català que tingui com a objectiu millorar la qualitat assistencial de les persones grans i de les persones amb dependència i/o discapacitat; i garantir un finançament correcte pels ens locals, empreses prestadores de serveis i Tercer Sector per enfortir, en especial, el Servei d’Atenció Domiciliària, que esdevindrà un servei essencial per al nou model residencial.


CLIQUEU AQUÍ PER CONSULTAR EL PROGRAMA

Sílvia Paneque mostra la portada del programa electoral per a Comarques Gironines