Paneque adverteix sobre un nou episodi en què el govern ha estat aprovant per Junta de Govern Local decisions que corresponien al Ple

Les bases de convocatòries de subvencions plurianuals han estat aprovant-se fins fa poc a la Junta de Govern Local, tot i que fa mig any que un informe del Secretari va advertir que havien d’anar al Ple

La portaveu del grup socialista a l’Ajuntament, Sílvia Paneque, ha advertit sobre un nou episodi en què l’equip de govern ha pres decisions que corresponien al conjunt del Ple. El cas afecta a les aprovacions de bases de convocatòries de subvencions plurianuals, que han estat aprovant-se fins fa poc a la Junta de Govern Local, un òrgan a on únicament estan els regidors del govern, en comptes d’aprovar-se pel Ple. “Es dona la circumstància que el govern municipal sabia des de l’agost de 2020 que aquest tipus de bases havien de comptar amb l’aprovació del Ple, ja que hi havia un informe del Secretari Municipal que així ho indicava, però no hi ha hagut cap pressa per esmenar aquesta irregularitat”, ha explicat Paneque.  “Això no ens sorprèn, perquè al principi del mandat ja vam trobar-nos amb què el govern de JuntsxCat havia fet una maniobra lligada a l’aprovació del cartipàs per tal que temes que s’havien de debatre al Ple es poguessin aprovar en Junta de Govern Local i van saltar totes les alarmes quan van aprovar la pròrroga del cotracte de neteja, per un import de 14 MEUR només amb els seus 9 vots”, ha explicat la portaveu socialista.

Tot i que posteriorment aquesta situació es va esmenar i les competències en discussió van tornar al Ple, Paneque adverteix que “aquesta mena de situacions són poc democràtiques, perquè les decisions en Junta de Govern són aprovades en realitat per una minoria i precisament aquestes situacions semblen lligades als intents del govern municipal de superar, per vies que no són acceptables, la dificultat de ser un govern en minoria”.

En el Ple ordinari d’ahir hi havia 10 punts referents a l’aprovació de convocatòries  de bases. Sis d’elles eren de Promoció Econòmica i unes altres 4 de Drets a les Persones. La regidora socialista Bea Esporrín ha explicat que en el mateix Ple hi anava, com a “Assabentat” l’Informe Resum Anual dels resultats del control intern i que en aquest informe es deixa constància que s’ha detectat “que les bases reguladores d’algunes subvencions constaven haver estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local i no per acord plenari”. “En aquest sentit, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atorga rang reglamentari a les bases reguladores de les subvencions recaient per tant la competència per a la seva aprovació en el ple municipal, i amb caràcter indelegable”, explica Esporrín.

Per resoldre la qüestió, el 9 de juliol de 2020 Intervenció va sol·licitar que la Secretaria General de l’Ajuntament aclarís si les bases s’havien d’aprovar pel Ple i el 31 de juliol de l’any passat el Secretari va emetre un informe jurídic”, ha explicat Esporrín. “D’aquest informe es desprèn que les bases de convocatòries amb caràcter plurianual incloses al Pla de Subvencions les ha d’aprovar el Ple i que només les bases que són per a una sola convocatòria puntual es poden aprovar per Junta de Govern”, ha afegit Esporrín.

La regidora també ha explicat que aquest assumpte s’inclou en l’apartat “Incidències a corregir de forma prioritària a través del Pla d’acció – Àmbit subvencional” de l’Informe Resum anual de l’Ajuntament de Girona dels resultats del control intern.

Bea Esporrín i Sílvia Paneque