Sílvia Paneque: “És necessari, per transparència i responsabilitat, aclarir del tot i saber què ha passat en el projecte Bloom”

La portaveu socialista ha recordat que “el realment important són les necessitats de la ciutat i dels gironins i si es vol avançar de manera efectiva en l’àmbit econòmic, el que necessita Girona és un pressupost”

La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, ha afirmat que espera que “cap pregunta quedi sense resposta per aclarir tots els dubtes a l’entorn del Bloom” i que “un cop resoltes és necessari prendre les decisions necessàries i assumir responsabilitats del fracàs d’aquest projecte”. Diferents auditories externes i informes interns de l’Ajuntament de Girona certifiquen que va desaparèixer material i no hi ha constància que cap empresa privada hagi fet cap encàrrec a aquesta proposta creativa i empresarial público-privada.

A l’informe jurídic sol·licitat per l’oposició i lliurat per Secretaria de l’Ajuntament de Girona el desembre del 2020 s’admet que han desaparegut 135 objectes de material tecnològic: micròfons de solapa i de canó, càmeres digitals, interface, iphones, consoles de videojoc, webcams, pissarres electròniques digitals, monitors, estacions de treball, tablets, ulleres de realitat augmentada, casc neuronal, projectors, instal·lacions robòtiques, capçals de lents, ordinadors portàtils, complements Cannon i complements 3DLAB. Davant d’aquest escàndol, el PSC preguntarà sobre les següents qüestions: qui va decidir el material que es comprava?; quin seguiment es va fer sobre el material, en tant que el conveni especificava que era propietat de l’Ajuntament fins 5 anys després de la finalització de l’operació subvencionada?; per què no es van inventariar els materials tecnològics durant la seva adquisició?; per què, en el Plenari de desembre del 2017, varen dir que el material del Bloom estava inventariat si no ho estava?; per què Marta Madrenas diu en una entrevista de febrer del 2019 que aquest material no té pràcticament valor i quan finalment és inventariat, uns dies després al març, se li atorga un valor de compra d’1,7M€? A més a més, el PSC ha preguntat si alguna empresa privada li va fer mai un sol encàrrec al Bloom, tal com era l’objectiu del projecte per ser rendible econòmicament i ho ha fet, perquè no li consta que sigui així. Carles Puigdemont va presentar el projecte per mitjà de la següent frase: “Catalunya, les Comarques Gironines, de la creativitat en fa negoci”.

El PSC de Girona té dubtes que la contractació de personal es portés a termes amb els criteris de transparència i mèrit que exigeix l’administració pública. Per aquesta raó, ha adreçat també les següents preguntes a l’equip de govern: quantes persones van estar contractades?; amb quines administracions tenien obligacions contractuals?; quin cost varen suposar per a l’Ajuntament de Girona?; qui i amb quin procés es va contractar el director del Bloom, sr. Richard Hebert?; i per quins motius va ser cessat i qui ho va decidir?

Els compromisos establerts en el conveni aprovat al Plenari de l’Ajuntament de Girona, del dia 8 de març del 2011, establien que el deure del consistori era mantenir la propietat dels equipaments i exercir el control inherent a la subvenció atorgada al projecte Bloom. Entre el 2011 i el 2015, la responsable d’aquestes funcions era la regidora Marta Madrenas i, per això, el PSC li pregunta per què la primera Comissió Mixta de Seguiment (CMS) és mig any més tard de l’inici de l’activitat econòmica del Bloom?; per què es va trigar a regular el funcionament i la composició de la CMS dos anys?; per què no es convocaven les sessions establertes mensualment en el propi reglament i només se’n varen fer 6 el 2013, 4 el 2014 i 2 el 2015?; i per què no es va exercir la potestat de direcció constant i immediata que Marta Madrenas tenia encarregada com a deure per ser la regidora delegada de Promoció Econòmica? Glòria Plana com a regidora de Promoció Econòmica des de maig del 2015 mai no va convocar la CMS.

En el moment de l’extinció del Bloom, la Fundació del Parc Científic i Tecnològic ho va comunicar el dia 11 de febrer del 2016 i l’Ajuntament no va respondre fins dos anys més tard. El govern de Junts x Cat, i ara juntament amb ERC, no ha portat mai al Ple l’extinció del conveni, tot i que l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament diu que és necessari portar-lo. Deu anys després de l’inici del projecte ningú no té cap notícia que el projecte del Bloom, de 2M€, hagi comportat cap benefici i en comptes d’això els diners han desaparegut i bona part del material també.

Sílvia Paneque