Comunicat de la portaveu socialista, Sílvia Paneque, i la regidora Bea Esporrín a l’entorn del procés d’obertura d’una discoteca que afecta els barris de Fontajau i Sant Ponç

Tenint present que el procés per a l’obertura d’una discoteca al número 2 del carrer de la Barca no ha estat a l’abast del conjunt de la ciutadania fins quan ja estava molt avançat, que hi ha eleccions municipals en menys de dos mesos, que hi ha una franca oposició veïnal, que l’Ajuntament ha obert el període per revisar el model d’oci nocturn de la ciutat i que hi ha elements claus que no s’han tingut en compte, com la ubicació en una zona d’especial protecció de soroll, el problema  dels aparcaments i la proximitat d’habitatges, el grup municipal socialista demana que s’aturi tot el projecte d’obertura amb els  arguments que seguidament exposem i que inclourem en les al·legacions que presentarem:

  1. A la Planificació Urbanística del 2012 es diu que la nau, on ara es vol obrir una discoteca al carrer de la Barca, número 2, s’havia d’enderrocar. Aquesta afectació deia que els propietaris de les edificacions del sector haurien d’afrontar el pagament del mur de contenció per evitar inundacions al Ter. La Planificació, però, no s’ha aprovat definitivament. Finalment, l’Ajuntament de Girona i l’Agència Catalana de l’Aigua va pagar l’esmentat mur. Per tot això, és necessari saber per quins motius el pagament va fer-lo l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua? I per quins motius la nau no va enderrocar-se.
  • Atès que s’ha obert el procés de revisar l’Ordenança d’Intervenció Municipal Reguladora de les Activitats de Degustació, Restauració, Espectacles públics i Activitats recreatives i les seves terrasses en aquests moments, demanem que es defineixi un model d’oci nocturn de Girona abans d’obrir una nova discoteca. El dictamen del 2004 sobre l’ordenació de l’oci nocturn, emès pel Consell Econòmic i Social de Girona, definia el model d’oci nocturn per a la ciutat. Això no obstant no hi ha hagut cap model en aquests últims dotze anys, un fet que ha afavorit que el govern de Junts i ERC hagi facilitat l’obertura d’una discoteca en una zona en què hi ha una franca oposició veïnal que aporta arguments molt convincents contraris al projecte.
  •  La discoteca, que es vol obrir a Fontajau i Sant Ponç llinda amb la Zona d’Especial Protecció de Qualitat Acústica (ZEPQA) corresponent a la Xarxa Natura 2000 com a Riberes del Baix Ter, que està definida per l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions (BOP, 22 de febrer del 2013) en qualitat d’A1, és a dir, «Zona de Sensibilitat Acústica Alta».
  • El Pla Especial Urbanístic per a la Regulació de l’Ús Recreatiu (DOGC, núm. 6326), estableix a l’article 13 del capítol IV unes distàncies mínimes per  preservar entre els establiments d’ús recreatiu. En relació amb aquesta normativa, hi ha una sala de jocs, classificada com a establiment d’ús recreatiu classe G, sales d’atzar (JOA) i sales de joc (SJO), que ha d’estar a un mínim de dos-cents metres de la discoteca que es vol construir. Això no obstant, la discoteca que es projecta es troba a menys de seixanta metres de la sala de jocs i, per tant, la seva ubicació incompleix el Pla Especial Urbanístic. A més, l’amplada del carrer forma part de l’àmbit de tolerància restringida un fet que implica que no s’admeti l’ús recreatiu.
  • Abans d’obrir una nova discoteca és necessari resoldre el problema de la manca d’efectius policials a la nit que pateix l’Ajuntament de Girona. Efectivament, fins i tot els empresaris agrupats en la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) demanaven accions contra l’incivisme a la reunió del 14 de juny del 2022 amb l’Ajuntament de Girona.
  • La defensora de la ciutadania, en relació als problemes patits per diferents veïns i veïnes a Girona a causa del descans nocturn, cita que «el dret a la salut també és un dret reconegut a l’Estatut i a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat», un text que es fa especialment útil recordar quan es vol ubicar una discoteca al carrer Pont de la Barca, número 2, una zona d’alta densitat residencial en què hi ha pocs metres de distància entre la sala que es vol obrir i els habitatges.
  • Tenint en compte que tot el procés no ha estat conegut per al conjunt de la ciutadania fins quan ja estava molt avançat, que hi ha eleccions municipals en menys de dos mesos, que hi ha una franca oposició veïnal, que l’Ajuntament de Girona ha obert el període a revisar el model d’oci nocturn de la ciutat, i que hi ha elements claus que no s’han tingut presents com estar situat en una zona d’especial protecció de soroll, la problemàtica dels aparcaments i la proximitat d’habitatges on els veïns viuen, el grup municipal socialista demana que s’aturi tot el projecte d’obertura de la discoteca a Fontajau i Sant Ponç.
  • S’ha acceptat i atorgat de manera immediata una zona d’aparcament a la discoteca que es vol obrir a Fontajau i el Pont Major. Altres equipaments o serveis, com és el cas del Tanatori de Mas Xirgu, van haver d’esperar un any perquè fos acceptada una petició semblant perquè l’Ajuntament de Girona argumentava que no hi havia aparcament disponible a la zona en què es demanava. Atès que a Mas Xirgu hi ha més aparcaments que al carrer Pont de la Barca, aquesta al·legació demana que es revisi el criteri sobre els esmentats aparcaments.

Publicado

en

por

Etiquetas: