El PSC de Girona vol un canvi a l’ordenança de guals per concedir guals a garatges d’una sola plaça

Els socialistes volen que es concedeixin guals als pàrquings d’una sola plaça per sostenibilitat, mobilitat i per la configuració de l’urbanisme de la ciutat

El PSC de Girona ha presentat una moció per instar l’Ajuntament de Girona a modificar la llicència de gual perquè amb una única plaça d’aparcament sigui necessària la concessió de gual sense les mides mínimes que ara estableix l’ordenança municipal reguladora de guals i entrades de vehicles a Girona. La portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, ha explicat que “la modificació de l’ordenança del 2017 va provocar que a molts garatges d’una plaça no se’ls concedeixi gual, si ho demanen a l’Ajuntament”. Per això, la portaveu demana “canvis a l’ordenança i que es permeti als garatges d’una plaça poder accedir a gual”.

L’ordenança municipal reguladora de guals i entrades de vehicles a Girona va ser aprovada definitivament l’any 2011, i l’any 2017 es va fer una modificació en l’article 5.1 on es requeria que, per a la concessió del recinte de gual, s’havia de tenir un recinte de dues places d’estacionament amb un mínim de 2,30 metres d’amplada i 4,80 m de fondària. Els guals d’una sola plaça, però, van mantenir la categoria de guals que se’ls hi va adjudicar en el seu moment, però tots aquells guals que van estar donats de baixa per diferents motius no han pogut tornar a accedir a tenir gual, quan ho han sol·licitat posteriorment, arran de la modificació de l’ordenança abans esmentada de l’any 2017.

“El Reglament General de Circulació, a l’article 93, és el que delimita la manera que s’han d’utilitzar aquests espais reservats al carrer. Però cada ajuntament està legitimat per afegir les limitacions que cregui pertinents de manera que s’apliqui aquesta normativa segons les ordenances del municipi. Un gual és un permís municipal que permet garantir que la vorera, que normalment s’ha rebaixat per fer més fàcil l’entrada i sortida de vehicles, sigui un lloc de pas privat pel garatge. Per això garanteix que no s’hi aparqui i si es fa la grua pot retirar el vehicle” ha explicat el regidor socialista Joan Antoni Balbín.

“Molts garatges varen ser construïts, abans de 2017, sense tenir en compte que havia de tenir més de dues places. La ciutat de Girona no es pot permetre no disposar d’aquestes places de garatge. Aquestes places de garatge faciliten la mobilitat de la ciutat, fan que diferents habitatges tinguin un valor més alt, contribueixen a no tenir cotxes a les voreres o faciliten que hi hagi més aparcaments a Girona. D’altra banda, mantenir garatges amb una sola plaça també és raonable en una ciutat, que vol apartar el vehicle privat dels transports interurbans. El missatge que tenir més d’un cotxe en una família forma part de la normalitat no és el més adient en una ciutat moderna i sostenible” ha conclòs Balbín.

Sílvia Paneque a Girona.

Publicado

en

por

Etiquetas: