Intervenció de Sílvia Paneque en el debat sobre el Decret d’Energies Renovables al Parlament

Intervenció dirigida a la Consellera 01/12/2021

Si compartim els objectius internacionals de la COP26 a Glasgow o volem complir les directives de la Unió Europea sobre canvi climàtic, caldria deixar el decret que presenten avui sobre la taula.

I si compartim que la descarbonització és l’objectiu d’impuls econòmic més gran que mai ha fet Europa, també seria bo deixar el nou decret sobre la taula.

Un aerogenerador en 10 anys. 10 anys que diem que hem de multiplicar x 10 les renovables a Catalunya. l nou que presenta avui a Plenari. El govern canvia les regles de joc 24 mesos més tard de la presentació de l’anterior decret. No crec que sigui fàcil explicar els canvis de criteri a mig fer a les empreses que s’hi han presentat propostes. No sembla una manera seriosa de procedir.

Amb la seva manca d’impuls, de decisió, i amb la negativitat que aboquen a les renovables, vostès han generat un problema greu a Catalunya. La realitat es que vostès invaliden i esmenen el decret que va impulsar JxCAT al 2019.

La conselleria ha dit que era per “sobreabundància de projectes”. Això no obstant, tenim un 2% de la potència que requereix la descarbonització, aspirem al 17% només en 2030. El país funciona amb més d’un 90% d’energia fòssils. La factura anual de compra d’energia bruta a fora és de 10.000M€ l’any, un 4,2% del PIB català. Perdonin, doncs, però jo no veig sobreabundància de renovables a enlloc.

D’altra banda, el nou govern ha indicat que el seu model serà el de la “microgestió de renovables de parcs de menys de 5MW” amb aquest nou decret. Sobre aquesta qüestió dos apunts.

El primer. Europa -repeteixo: Europa- ha indicat que el canvi exigeix d’un 80% d’inversió privada. El cost, segons dades de la Generalitat, és de 57.000 M € (o bé 7.381 euros per cadascun dels més de 7 milions de catalans). Gairebé el doble que el pressupost de la Generalitat complet. Salaris inclosos. La col·laboració público-privada, per tant, sembla imprescindible.

El segon. Això no es resoldrà amb parcs de menys de 5MW. En necessitaríem 2.254 a 2030 (un cada dos dies) i 12.600 a 2050 (dos cada dia). Al ritme que van vostès ja em diran com ho pensen fer.

La situació a Catalunya en renovables és a la cua de tot Europa i això ho reconeix tothom. Fins i tot vostè. Aquest teatret ens impulsarà a passar de la cua al capdavant? És un NO rotund, aquest decret no ens farà passar al davant.

Dos anys i mig després de la declaració d’emergència climàtica en aquest Parlament estem igual, perdó estem pitjor. Amb aquest decret d’aquí uns anys estarem igual, lamentant la manca d’implantació de renovables a Catalunya i l’alta dependència energètica que continuarem tenint.

Un govern que durant 10 anys han clamat per la sobirania brandada ara que poden exercir la sobirania energètica resulta que no la volen i es permeten una factura de dependència energètica de 10.000 M d’€.

Ens continuem oferint per establir un diàleg, uns objectius per tenir un mercat propi en renovables, per pactar amb els territoris on i com, i per impulsar la descabornització.

Votarem en contra d’aquest nou decret, perquè perd gran part del suport parlamentari que va tenir l’anterior (on hi van votar a favor el PSC i ERC); perquè el conjunt del teixit econòmic català ha demanat deixar-lo sobre la taula; perquè no presenta cap garantia de complir els objectius científics internacionals ni les directives europees més bàsiques; perquè no es canvien les regles de joc a mig fer; perquè no hi ha un marc clar d’on i com es desenvoluparan les renovables a Catalunya.

Presentarem, a més, la proposta que es tramiti com a projecte de Llei, per tal de redefinir la situació, que al nostre entendre hauria de fixar els objectius i dir com, on i quan farem possible un mercat energètic català de renovables sense dependència exterior.  I que es faci amb un gran acord de país amb els territoris. Esperem que tots els grups que comparteixen la importància en medi ambient i com a oportunitat de progrés hi estiguin d’acord.

Part de la intervenció de Sílvia Paneque

Publicado

en

por

Etiquetas: