L’auditoria de l’electricitat a Font de la Pólvora dona la raó als veïns perquè admet la probabilitat que el centre de transformació estigui al límit quan puja el consum

Sílvia Paneque destaca que l’informe diu que, si s’apliqués la normativa actual, la potència que s’instal·laria al barri seria més del doble de la que es va preveure en el moment de la seva construcció

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, creu que l’informe de l’Auditoria de les instal·lacions de baixa tensió del barri de Font de la Pólvora dona la raó als veïns i veïnes dels diferents barris de Girona est, ja que assenyala que el centre de transformació “és probable que en moments de major demanda de consum treballi al límit de la capacitat de potència que pot oferir”. L’informe recull també que si s’apliqués la normativa actual, la potència que s’instal·laria a Font de la Pólvora seria més del doble de la que es va preveure quan es va construir el barri, als anys 70. “S’ha avisat en moltes ocasions, que les instal·lacions eren antigues i que en moments de fred o calor intensos es produïen talls per aquesta raó”, ha recordat Paneque.

La regidora s’ha alegrat que Endesa hagi anunciat que ha invertit 130.000 euros per instal·lar un segon centre de transformació al barri i ha assenyalat que tant de bo això acabi amb els problemes de talls de llum que es produeix a tots els barris de Girona Est. “Ara bé, si Endesa ha decidit finalment fer aquest pas, no ho deu haver fet perquè actualment sobri potència i això en el fons ve a donar la raó als veïns i a l’informe”, ha assenyalat Paneque. 

La portaveu socialista s’ha sorprès que després d’anys de talls de llum a Font de la Pólvora  l’alcaldessa no hagi presentat ella mateixa un document tan important com l’auditoria que s’ha fet pública avui i ha recordat que hi ha gironins i gironines que porten anys amb les factures al dia sempre i que pateixen problemes de no tenir llum durant hores i hores a diari. “Recordo que la llum és una necessitat bàsica i que qualsevol ciutat ha de tenir aquest tema resolt i fa massa temps que dura aquest problema”. En aquesta línia, el PSC ha insistit que l’Ajuntament té el deure que qualsevol gironí o gironina tingui garantit la llum a casa seva. “L’èxit d’una ciutat, com a projecte col·lectiu es valora pels serveis de qualitat i avançats que és capaç d’aportar al conjunt de la ciutadania. En aquesta qüestió, no pot ser que la llum com a servei bàsic o primer o més necessari falli. Si no som capaços de tenir resolta aquesta qüestió ens equivoquem en el més bàsic”, ha assegurat. Segons la regidora Sílvia Paneque, hi ha un fet que s’ha de tenir en compte primer: “qui paga un servei bàsic té dret a poder-ne fer ús. L’empresa ho ha de garantir i l’Ajuntament ho ha d’exigir. Al marge de qualsevol altra consideració”. La socialista també ha afegit que l’Ajuntament, a més, ha de garantir el subministrament elèctric a les persones i famílies vulnerables.

En l’auditoria, que ha fet una empresa independent, s’analitzen 39 edificis que són alimentats per un únic Centre de Transformació amb una potència de 630 kVA. El propi informe destaca que la inspecció es va fer en “una franja horària de poc consum per un barri principalment residencial, sense gaires local comercials, ni activitats” i durant el mes de setembre, que no és un mes de consums elevats. “Tot i així els consum existent i mesurat ja absorbeix el 50% aproximadament de la capacitat de potència del CT existent”, afirma. Això els porta assenyalar, en les conclusions, “que la capacitat del centre de transformació, tot i estar donant servei actualment a les necessitats del barri, és probable que en moments puntuals de major demanda de consum, treballi al límit de la capacitat de potència que pot oferir, atenent a la possible demanda calculada per la totalitat dels edificis del Barri”.

L’informe respon també a la pregunta de quina seria demanda que exigiria el mateix barri analitzat des de la normativa vigent avui dia, i conclou que actualment la potència demandada seria més del doble de la que es va preveure en el moment de construcció del barri. La potència que s’hauria de preveure en un supòsit teòric de nova construcció d’un barri o urbanització de característiques similars hauria de ser de 2.440,75 kW “considerant aleshores insuficient la capacitat del CT existent actualment”.

Per últim, l’informe assenyala que “tenint coneixement real de les dades de potència contractada (dada no facilitada per la companyia distribuïdora), es podria determinar sobre la conveniència d’augmentar el nombre de CT o en el seu defecte, augmentar la capacitat del Centre de Transformació vigent”. Una actuació que és precisament la que la companyia ha dit que està fent ara.


Publicado

en

por

Etiquetas: