Pla Local de Joventut, 2016-2019

image_gallery

La veu de la gent jove em sembla que té sentiments, idees i projectes compartits de nova generació, ja que les dones i els homes construïm pensaments els uns amb les altres. No ho fem pas de manera individual. De manera conjunta o amb diàleg amb altres persones diferents, ens fem una configuració de com entenem i de com voldríem que funcionés el món. En aquests espais de trobada on es fan néixer idees i projectes, la generació hi jugar un paper intangible a tenir en compte i, en especial, quan hom té entre 16 i 29 anys. A la fi i al cap, la joventut com a grup existeix, perquè hi ha un seguit de persones, que més enllà de tenir una determinada edat, comparteixen locals de gaudi, interessos culturals o, en certa manera, un mode de viure. La veu de la gent jove crec que d’aquest punt de vista és una esperança de projectes renovadors per a Girona o d’introducció de noves mirades que ens aporten millores com a ciutat.

[kt_box opacity=”1″ background=”#dd3333″]

La veu de la gent jove crec que d’aquest punt de vista és una esperança de projectes renovadors per a Girona o d’introducció de noves mirades que ens aporten millores com a ciutat 

[/kt_box]

El Pla Local de Joventut, aprovat en el passat plenari ordinari de desembre, és el marc de referència per comptar amb la mirada d’aquest col·lectiu aquesta legislatura. S’ha elaborat de manera participada: s’han fet reunions amb el conjunt d’entitats i d’associacions juvenils, instituts i universitats a Girona; s’han realitzat 400 enquestes a joves de forma representatives; i s’han plantejat vuit grups de discussió qualitativa amb més 100 participants. El resultat de totes aquestes opinions han estat convenir en 7 objectius estratègics: l’ocupació i l’entrada en el mercat laboral; l’equitat en la formació i l’educació i per tant en la igualtat d’oportunitats reals; la garantia dels Drets fonamentals i socials; la informació i el foment de la salut; la possibilitat de construir projectes autònoms amb recursos, condicions i espais; la promoció de l’accés a cultures diverses que cohesionen la ciutat; i l’encabiment en les formes de participació de les qüestions públiques i col·lectives.

[kt_box opacity=”1″ background=”#dd3333″]

S’ha elaborat de manera participada: s’han fet reunions amb el conjunt d’entitats i d’associacions juvenils, instituts i universitats a Girona; s’han realitzat 400 enquestes a joves de forma representatives; i s’han plantejat vuit grups de discussió qualitativa amb més 100 participants

[/kt_box]

Tot plegat s’ha concretat amb 180 mesures pràctiques i concretes, entre les quals vull destacar les següents que impliquen el conjunt de totes les àrees de l’Ajuntament de Girona: facilitar l’accés al mercat laboral amb programes com el Girona Actua; desenvolupar programes d’habitatge a preu just; gaudir d’una mobilitat pública que no faci necessari el cotxe particular; aprofitar millor les oportunitats que Girona té com a ciutat universitària; obrir canals de participació democràtica; o incentivar l’associacionisme cívic. Una Girona, en conclusió, que garanteixi a la gent jove el respecte cap als drets fonamentals que tenim totes les persones, l’oportunitat de reeixir en els seus projectes professionals, acadèmics o laborals i la incorporació en la definició de les seves opinions i visions a les decisions de l’Ajuntament. De la ciutat que fem entre totes i tots, la joventut n’ha volgut sobretot participació i oportunitats de tothom.

[kt_box opacity=”1″ background=”#dd3333″]

Facilitar l’accés al mercat laboral amb programes com el Girona Actua; desenvolupar programes d’habitatge a preu just; gaudir d’una mobilitat pública que no faci necessari el cotxe particular; aprofitar millor les oportunitats que Girona té com a ciutat universitària; obrir canals de participació democràtica; o incentivar l’associacionisme cívic

[/kt_box]

Enllaços a mitjans de comunicació

El pla local de joventut inclou 180 mesures concretes i 34 objectius – Diari de Girona

El Punt Avui – 500 joves, en l’elaboració del pla de joventut de Girona | Redacció | girona | Societat | El Punt Avui | Notícia

La veu dels joves serà al Pla Local de Joventut || Noticias | Girona

El ple dóna llum verd al pla de joventut de Girona TV Girona


Publicado

en

por

Etiquetas: